EBH/29/2005

EBH/29/2005

 

 

Általános iskolai tanár azzal fordult a Hatósághoz, hogy az iskola igazgatója, mint munkáltató vele szemben megsértette az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy a német nyelvtanári képzésben való részvételét nem támogatta.

 

A kérelmező arra hivatkozott, hogy az igazgató a korábbiakban megszüntette az iskolával fennálló határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyát, a sérelmes munkáltatói döntés ellen azonban munkaügyi pert kezdeményezett.

 

A bíróság kedvező döntést hozott számára, így visszatérhetett az iskolába.

 

Az iskola igazgatója azonban annak ellenére, hogy korábban a szaktanári képzés megszerzésére bíztatta, a továbbképzésre való jelentkezésének elutasítása mellett – bár erre lehetősége volt – a folyamatban lévő tanulmányaival felmerülő költségeinek megtérítéséhez sem járult hozzá.

 

A kérelmező szerint az eljárás alá vont - más munkavállalóhoz képest - hátrányosan megkülönböztette, mégpedig a munkáltatóra nézve kedvezőtlen bírósági döntés miatt.

 

A Hatóság azt a körülményt, hogy a kérelmező az eljárás alá vont munkáltatóval szemben indított munkaügyi perben jogerősen pert nyert, a törvény által védett tulajdonságként - egyéb helyzetként - értékelte.

 

A széleskörű bizonyítási eljárás eredményeként a Hatósága arra a következtetésre jutott, hogy az eljárás alá vont a kérelmező egyéb helyzetével összefüggésben megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, ezért annak megállapítása mellett eltiltotta a jogsértő magatartás továbbfolytatásától.