EBH/287/2007

EBH/287/2007

 

 

A panaszos kérelemmel fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz, melyben sérelmezte ügyvédje eljárását, volt felesége és családja ellenséges magatartását, továbbá sérelmezte, hogy nem látogathatja gyermekeit.

 

A kérelmező előadta, hogy nincs megelégedve ügyvédje tevékenységével, legutóbb a „Nép Ügyvédje” Jogsegélyszolgálata segítségével beadott egy kérelmet a bíróságra a gyermektartásdíj megszüntetésével kapcsolatban, ezt azonban az ügyvédje visszavonta, korábban pedig a balesete miatti kártérítési eljárás során nyújtott eljárását sérelmezte, mivel nem kapta meg a neki járó pénzösszeget. Ezt jelezte az Ügyvédi Kamarának is. A kérelmező sérelmezte továbbá, hogy gyermekeit nem látogathatja, nem mer hazamenni, mivel volt felesége fia korábban is bántotta, lánya pedig feljelentette, így fél az atrocitásoktól, továbbá, hogy a bíróság a szülői örökségét képező ingatlanból 1/5 részt a volt feleségének ítélt, amire árverést tűztek ki, így végül 2005-ben ő vásárolta meg hitelből.

 

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet szerint a gyámhivataltól kérhető a körülményekben bekövetkezett lényeges változás esetén a kapcsolattartás újraszabályozása (ha a kapcsolattartás kérdésében a bíróság döntött, ennek megváltoztatását a határozat jogerőre emelkedésétől számított két éven belül csak a bíróságnál lehet kérni), mely során a bíróság vagy a gyámhivatal a korábban megállapított kapcsolattartás formájának, gyakoriságának, időtartamának, helyének megváltoztatásáról - külön-külön vagy együttesen - is dönthet.

 

A hatóságnak nem volt hatásköre a kérelemben megjelölt panaszokkal kapcsolatban vizsgálatot indítani, elbírálni, hogy azok sértik-e az egyenlő bánásmód követelményét, mivel a kérelmező nem jelölt meg beadványában védett tulajdonságot, mely a hatóság eljárásának feltétele. A családjogi viszonyokra nem terjed ki az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) hatálya, így a volt feleség és annak gyermekeivel kapcsolatos vitákba történő beavatkozásra e rendelkezés miatt a hatóság nem volt jogosult, nem vizsgálhatta továbbá hatáskör hiányában a bíróságok közhatalmi döntéseit és intézkedéseit, így a közös vagyon megosztását, a kapcsolattartást, a gyermektartástszabályozó ítéleteket sem.

 

A hatóság tájékoztatta a kérelmezőt az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Ügyfélszolgálati Hálózata illetékes megyei irodájának elérhetőségéről, melynek ügyvédje ingyenes jogi tanácsot, illetve felvilágosítást nyújt függetlenül jövedelmi viszonyaitól - jogi problémák megoldásával kapcsolatban.

 

Mindezekre tekintettel az Egyenlő Bánásmód Hatóságnak a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kellett utasítania, mivel a fent leírtak miatt nem volt hatásköre az ügyben eljárni, vizsgálatot nem indíthatott.

 

  1. június