EBH/280/2006

EBH/280/2006

 

A kérelmező munkahelyi felettesével, egy központi közigazgatási szerv gazdasági vezetőjével szemben tett bejelentést az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál. Felettesével rendszeres szexuális kapcsolata volt, majd közöttük több alkalommal konfliktus alakult ki. Kérelmezőnek előbb egy másik objektumban, más munkakört kellett ellátnia, majd betegállománya alatt a munkaviszonyát megszüntették. A kérelmező keresetlevelet nyújtott be a Fővárosi Munkaügyi Bírósághoz közalkalmazotti jogviszonyának jogellenes megszüntetése miatt, majd keresetének kiegészítésében arra hivatkozott, hogy felmentésének valódi indoka a közte és felettese közötti szexuális kapcsolat, majd az azt követően kialakult személyes ellentét volt.

 

 A Ket. 19.§ (5) bekezdés értelmében, ha a bíróság valamely ügyben hatáskörét megállapította, ez a döntés az eljáró hatóságra kötelező. Ilyen esetben a hatóságnak a kérelmet hatáskör hiányában el kell utasítania.

 

  1. július