EBH/28/2005

EBH/28/2005

 

Állami költségvetési szerv területi szervétől elbocsátott köztisztviselők panasszal fordultak a Hatósághoz, amelyben azt sérelmezték, hogy volt munkáltatójuk által a tavalyi évben végrehajtott létszámleépítés kizárólag a középkorú diplomás köztisztviselőket érintette.

 

A kérelmezők azt is kifogásolták, hogy a felettes szerv vezetője a létszámleépítés elvét diszkriminatív módon határozta meg, nevezetesen, a területi szerveknek megküldött köriratában előírta, hogy a végrehajtott leépítésből eredő egy főre jutó megtakarítás átlagos összege a 164 ezer forintos összeg 90 %-át el kell érnie. A kérelmezők álláspontja szerint az egy főre jutó megtakarítás minimum összegének meghatározásával lényegében behatárolásra kerül a foglalkoztatottak egy csoportja, még pedig a diplomás köztisztviselőké, amely hátrányos megkülönbözetést eredményezett.

 

A hatóság elsőként a létszámleépítés elvének meghatározását vizsgálta meg és megállapította, hogy mivel a köriratban az átlagos összeg került előírásra, ilyen módon az éppúgy érintheti a köztisztviselői illetménytábla alsó, mint a felső részébe tartozó, magasabb összegű illetménnyel rendelkező munkavállalókat.

 

A hatóság ezért a kérelmet e vonatkozásban elutasította.

 

A Hatóság külön vizsgálta, hogy a munkáltató létszámleépítés során hátrányosan megkülönböztette-e a munkavállalókat az életkoruk miatt. Ennek keretében bekérte a munkáltatótól a létszám leépítés előtti, valamint a leépítéssel ténylegesen érintett köztisztviselőkre vonatkozó létszám-, és életkori adatokat.

 

Az adatok értékelése az érintett csoporttal szembeni hátrányos megkülönböztetést nem igazolták. Ugyanis bár tényként lehetett megállapítani, hogy valamennyi elbocsátott köztisztviselő 31 éven felüli volt, azonban a kiindulási bázisnál, azaz a leépítés előtt a foglalkoztatottak között olyan magas volt a 31 és 60 év közöttiek aránya (82.9) volt

 

Mindezek alapján a Hatóság a kérelmet megalapozottság hiányában elutasította.