EBH/278/2007

EBH/278/2007

 

 

A kérelmező azzal a panasszal fordult a hatósághoz, hogy szexuális irányultsága miatt hátrányos megkülönböztetés érte azzal, hogy a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatala elutasította letelepedési engedély iránti kérelmét annak ellenére, hogy a Fővárosi Bíróság döntése szerint minden körülmény adott ahhoz, hogy a hivatal engedélyezze Magyarországon történő letelepedését.

 

A Hatóság – a folyamatban lévő bírósági eljárásra tekintettel - előbb felfüggesztette eljárását a jogerős közigazgatási határozat meghozataláig, majd a bírósági ítéletek és a letelepedést végül engedélyező hatósági döntés ismeretében folytatta eljárását és azt vizsgálta, hogy sérült-e az egyenlő bánásmód követelménye a közigazgatási eljárás során. A kérelmező lakhatását a másodfokú idegenrendészeti hatóság biztosítottnak találta, ezért a hatóság a hátrányos megkülönböztetést csak a megélhetés biztosítottsága tekintetében vizsgálta.

 

A Hatóság bekérte a kérelmezővel azonos időben előterjesztett letelepedési kérelmek iratanyagát minden olyan esetben, ahol élettársi kapcsolatban élő személy nyújtott be kérelmet.

 

A hatóság által megvizsgált ügyek azt mutatják, hogy a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal minden egyes esetben a vonatkozó jogszabály előírásai szerint külön-külön megvizsgálta, hogy a letelepedést kérő megélhetése és lakhatása mint a letelepedés alapvető feltétele biztosított-e.

 

A Hatóság által megvizsgált ügyekből nyilvánvalóan megállapítható, hogy a letelepedési kérelmet előterjesztő személy tekintetében minden egyes esetben az engedély megadásának feltételéül szabta az eljáró hatóság a megélhetését biztosító önálló jövedelmet és önálló életre is alkalmas lakhatási körülményeket. Ennél fogva a vizsgálat nem igazolta azt, hogy a kérelmező a vele összehasonlítható csoporthoz képest az Ebktv. szerinti védett tulajdonsága (szexuális irányultsága) miatt részesült hátrányos megkülönböztetésben, ezért a Hatóság a kérelem elutasításáról döntött.

 

  1. március