EBH/275/2012

EBH/275/2012

 

A hatósághoz egy vidéki nemzetiségi önkormányzat elnöke juttatta el panaszos kérelmét, aki  azt sérelmezte, hogy többször szeretett volna bejelentkezni gyermeke apjának lakhelyére.  Lakcím létesítési szándéka azonban folyamatos elutasításba ütközött a helyi körjegyzőség  részéről.

 

Az ügyben indított eljárásról történő értesítést követően a felek jelezték, hogy egyezséget  kötöttek.

 

Az egyezség szerint az eljárás alá vont vállalta, hogy panaszos lakcím-bejelentkezési  kérelme alapján engedélyezi gyermeke apjának lakcímére történő bejelentkezését. A  panaszos kinyilatkoztatta, hogy jelen eljárás vonatkozásában további igényt nem  támaszt az eljárás alá vonttal szemben.

 

 A hatóság az egyezséget határozattal jóváhagyta.

 

 Határozat kelte: 2011. április 13.