EBH/269/2007

EBH/269/2007

 

 

 A kérelmezők azzal a panasszal fordultak a hatósághoz, hogy hátrányos megkülönböztetés érte őket, amikor akciós mobiltelefont akartak vásárolni egy vidéki nagyváros hipermarketjében. Az eladó megtagadta a készülék értékesítését arra hivatkozva, hogy a számítógépes ügyfélszolgálati rendszer az adatfelvételt követően „akciós termék nem értékesíthető” üzenetet írt ki. A kérelmezők előtt és után sorban álló vevők megvásárolhatták ugyanazt a készüléktípust. A hatóság hiánypótló felhívására a panaszosok idegen akcentusukat jelölték meg olyan védett tulajdonságként, amely álláspontjuk szerint - alapját képezte a sérelmükre megvalósított hátrányos megkülönbözetésnek.

 

A hatóság írásbeli nyilatkozattételre hívta fel az eljárás alá vontat.

 

A felek egybehangzóan nyilatkoztak a vásárlás és annak meghiúsulására vonatkozó tényekről. Kizárólag abban tér el a felek nyilatkozata, hogy az értékesítés megtagadására azért került sor, mert továbbértékesítés céljára kívántak készüléket vásárolni a kérelmezők, vagy azért, mert az ügyfélszolgálati rendszer az értékesítést „letiltotta”. A kérelmezők szerint ők nem tették a fent említett kijelentést, míg az eljárás alá vont szerint ez hiúsította meg az adásvétel létrejöttét. A számítógépes „letiltás” felderítése, tekintettel arra, hogy a vásárlás meghiúsulása óta több, mint 2 év telt el, nem volt lehetséges.

 

Az eljárás során az ellentmondó nyilatkozatok feloldása eredményre nem vezetett, ezért nem bizonyítható, hogy a kérelmezők által elszenvedett sérelem összefüggésben állt a védett tulajdonságukkal. Erre tekintettel a kérelmet el kellett utasítani.

 

  1. augusztus