EBH/26/2005

EBH/26/2005

 

Az egyik vezető pénzintézet ellen érkezett bejelentés, mert nem köt 70 év feletti devizabelföldi személyekkel hitelkártya szerződést. A bejelentő a hatóság hiánypótlásra történő felhívására nem közölte, hogy ő a sérelmet szenvedett fél, így arra tekintettel, hogy a Hatóság az Ebktv. 15.§ (5) bekezdése alapján hivatalból nem jogosult eljárni csak a Tv. 4.§ (1) bekezdés a)-d) pontjaiban felsorolt szervekkel szemben, elutasította a kérelmet.