EBH/25/2016

EBH/25/2016

Ügyiratszám: EBH/25/2016.

Védett tulajdonság: nemzetiséghez való tarozás

Diszkrimináció területe: közszolgáltatás

Diszkrimináció típusa: zaklatás

Megállapító határozat

Kérelmezők a roma származásuk miatt elszenvedett zaklatás ügyében kérték a hatóság eljárását. A panasz szerint a két kérelmező és három kiskorú gyermekük a lakóhelyükön rendszeresen használt busszal szerettek volna utazni. Jegyük bemutatása után kérték a sofőrt, hogy a babakocsi felszállásához nyissa ki a középső ajtót. A sofőr azonban vonakodott, majd az egyik kérelmező kérdésére kijelentette, hogy azért nem nyitja ki az ajtót, mert „fellógnak a cigányok”. A megjegyzésből szóváltás kerekedett, közben a sofőr az állomásból éppen kihajtó járművet hirtelen lefékezte, a kérelmező elesett, a gyermekeik is megütötték magukat. A kérelmező felindultságában pofon ütötte a sofőrt, aki úgy reagált: hogy „takarodjatok ki az országból, migránsok!” A buszvezető rendőrségi feljelentést tett, a kérelmezők pedig az eljárás alá vont cégnél tettek panaszt. A történteknek szem- és fültanúja volt a busz teljes utazóközönsége.

A kérelem alapján a hatóság eljárást indított és az ügyben tárgyalást tartott, amelyre a feleken kívül tanúként idézte a buszsofőrt is. A tanú elmondása szerint azért nem nyitotta ki az ajtót, mert többször tapasztalta, hogy a babakocsival felszállók messziről felmutatnak bérletnek látszó tárgyat, hogy fel tudjanak szállni, később azonban érvényes utazási okmányt nem mutatnak be. Elismerte, hogy ilyen eset jellemzően egy másik vonalon fordul elő. Véleménye szerint a roma származásúak többet bliccelnek.

Az eljárás alá vont cég azzal védekezett, hogy a sofőr személyes véleménye nem a cég hivatalos álláspontja, azért nem tehető felelőssé. Elismerte továbbá, hogy a kérelmezők panaszának kivizsgálása során nem állapították meg a sofőr felelősségét a történtek miatt.

A hatóság megállapította az ellenséges, megalázó, megszégyenítő környezet kialakulásával a zaklatás megvalósulását és az eljárás alá vont kimentését nem fogadta el.

Az Ebktv. alapján a közszolgáltatást végző szervezetek kötelesek betartani jogviszonyaikban az egyenlő bánásmód követelményét, és a sofőr magatartásáért a munkáltatója felel, amennyiben a panaszukat a szolgáltatást igénybe vevők jelezték felé.

A hatóság nem kifogásolja, hogy a buszvezető elvárta a jegyek bemutatását. A tanúvallomása alapján azonban megállapítható volt, hogy a kérelmezők roma származása miatt feltételezte róluk, hogy bliccelni akarnak. Azzal, hogy ezt szóban kifejezésre juttatta, megvalósította a zaklatás tényállását, hiszen azt a kijelentését, hogy „a cigányok fellógnak a buszra”, nem csak a kérelmezők (és gyermekeik), hanem az egész utazóközönség jól hallhatta. A buszvezető különleges jogi védelem alatt áll, mint közfeladatot ellátó személy, de ezzel a védelemmel nem élhet vissza olyan módon, hogy státusa miatt sérthetetlennek gondolva magát hangot ad faji előítéleteinek, majd az ebből fakadó konfliktus esetén ismét különleges jogi védelmet követel magának. Személyes véleményét zaklató módon kifejezésre juttatni jogellenesnek minősül az Ebktv. alapján.

Szankcióként a hatóság megtiltotta az eljárás alá vont cégnek a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását és 100.000,- Ft bírság megfizetésében marasztalta.

A határozat jogerős.