EBH/25/2012

EBH/25/2012

 

 

Kérelmező álláspontja szerint gyermeke lakóhelye szerint illetékes önkormányzat  illetve a szakértői véleményben kijelölt lakóhely szerinti általános iskola megsértette  az egyenlő bánásmód követelményét, amikor elutasította az integráltan oktatható a  megismerés és viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos  rendellenességével küzdő gyermeke felvételét. Kérelmező az elutasítást követően a  lakhely szerint illetékes önkormányzat polgármesterétől a gyermek beiskolázásával  kapcsolatban segítséget nem kapott. Kérelmező sérelmezte továbbá, hogy a szakértői  bizottság által másodikként kijelölt általános iskola, aki gyermekét felvette az őszi  szünet előtt arról tájékoztatta, hogy gyermekét a szünet után már nem fogadják, mivel  nem tudják biztosítani számára az oktatásához szükséges személyi-tárgyi feltételeket.

 

A hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján eljárást indított a lakóhely szerint illetékes  önkormányzattal, valamint a két általános iskolával szemben. (Az eljárás megindítását  követően kérelmező gyermeke tanulmányait a 2011/12-es tanévben továbbra is a szakértői  bizottság által másodikként kijelölt általános iskolában folytathatta.) Az eljárás során tartott  tárgyaláson a hatóság a felek közös kérelmére az eljárást 60 napra – egyezségkötés céljából –  felfüggesztette. A felek a rendelkezésükre álló idő alatt az egyezség tervezetét kidolgozták, és  egyezséget kötöttek, melyben eljárás alá vont önkormányzat vállalta, hogy kérelmező gyermeke ügyében feladat-ellátási  megállapodást köt a szakértői bizottság által újonnan kijelölt általános iskolát fenntartó  önkormányzattal a 2012/2013-as tanév vonatkozásában. A két általános iskola az egyezségben  rögzítette, hogy minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az iskola tanulói az  egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény  8. §-ában felsorolt tulajdonságuk miatt ne részesüljenek kedvezőtlenebb bánásmódban, mint  amelyben más, vele összehasonlítható helyzetben lévő személy részesült, vagy részesülne.  Vállalták továbbá, hogy döntéseik, intézkedéseik meghozatalakor a gyermekek mindenek  felett álló érdekét veszik figyelembe.

 

 A hatóság a Ket. 75. §-a alapján a fenti egyezséget határozatával jóváhagyta.