EBH/25/2005

EBH/25/2005

 

Vidéki város polgármesteri hivatala megszüntette felmentéssel egy 67%-ban rokkant köztisztviselő jogviszonyát, de még ezt megelőzően felvett egy csak 50%-ban rokkant köztisztviselőt. A kérelmező a hatósághoz és a területileg illetékes munkaügyi bírósághoz egyszerre fordult, és kérte, hogy állapítsák meg, hogy vele szemben sérült az egyenlő bánásmód követelménye, mert felmentéssel arra hivatkozva, hogy nyugdíjas, megszüntették közszolgálati jogviszonyát.

 

A kérelmet el kellett utasítani, mivel a munkaügyi bíróság is vizsgálja, hogy történt-e hátrányos megkülönböztetés.