EBH/248/2006

EBH/248/2006

 

Kérelmező társadalmi szervezet képviselőjeként nemzetiségi felsőfokú végzettséggel rendelkezők hátrányos megkülönböztetésére hivatkozva fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz. A beadvány szerint a nemzetiségi diplomával rendelkezők nem tudnak elhelyezkedni nemzetiségi kulturális intézményekben, a pályázati eljárás során hátrányos megkülönböztetést szenvednek a nem nemzetiségi pályázókkal szemben.

 

A hatóság az eljárás során tájékoztatta Kérelmezőt, hogy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapján az ügyben hivatalból nem, csak a jogsérelmet szenvedett személy kérelmére járhat el, illetve, hogy a társadalmi és érdekképviseleti szervezet a jogsérelmet szenvedett fél meghatalmazása alapján képviselőként járhat el, egyben felhívta ezen meghatalmazás benyújtására. A tájékoztatással egyidejűleg a hatóság – kérelmezővel egyeztetve – a beadványt továbbította a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalba.

 

Tekintettel arra, hogy Kérelmező a hatóság hiánypótlási felszólításának határidőben nem tett eleget és a határidő meghosszabbítását sem kérte, a hatóság az eljárást végzéssel megszüntette.

 

  1. június