EBH/247/2007

EBH/247/2007

 

A mozgássérült panaszos kérelemmel fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz, melyben sérelmezte, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (Sztv.) ápolási díjjal kapcsolatos rendelkezése nyomán - egyéb helyzete (nincs ápolásra alkalmas, képes és vállalkozó hozzátartozója) miatt - közvetlen hátrányos megkülönböztetésben részesül.

 

A kérelmező előadta, hogy hozzátartozói is mozgássérültek, nincs egyetlen olyan családtagja sem, aki gondozásukra képes lenne és vállalkozna. Egy barátjuk költözött hozzájuk, hogy ápolhassa őket. A kérelmező sérelmezte, hogy a jogszabályi rendelkezések miatt csak hozzátartozók - a jegyes kivételével - jogosultak az ápolási díjra, barátjuk pedig nem.

 

A hatóság nem folytathatott eljárást arra vonatkozóan, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény ápolási díjra jogosultak személyi körét meghatározó rendelkezése sérti-e az egyenlő bánásmód követelményét, mivel az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény szerint nem vizsgálhatja az országgyűlés közhatalmi döntéseit és intézkedéseit. Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1.§ b) pontja szerint jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálata az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik, mely eljárást bárki indítványozhatja.

 

A hatóság tájékoztatta a kérelmezőt, hogy az ápolási díj rendszerének reformjához kapcsolódóan jelezte a jogi szabályozással, a jogosultak szűk körével kapcsolatos problémát a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Fogyatékosügyi és Rehabilitációs Főosztálya felé, továbbá megkérte a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociálpolitikai Szakállamtitkárát, tájékoztassa, hogy az ápolási díj reformja során a probléma (ápolási díj igénylésének lehetősége abban az esetben, ha a gondozást nem hozzátartozó látja el) megoldásra kerül-e.

 

Fentiekre tekintettel a hatóságnak a kérelmet el kellett utasítania, mivel nem volt hatásköre az ügyben eljárni, vizsgálatot nem indíthatott.

 

  1. június