EBH/246/2007

EBH/246/2007

 

 

Kérelmezők nevében nagyszülőjük indított eljárást az Egyenlő Bánásmód Hatóság előtt, arra hivatkozva, hogy unokáit egy Nógrád Megyei település polgármestere roma származásuk miatt megalázó módon, mindenféle valós indok nélkül kivezette az általános iskola által szervezett jelmezbálról és sértő szavakkal illette őket. A Hatóság hiánypótlás keretében beszerezte az eljáró nagyszülő Kérelmezők törvényes képviselőjétől származó meghatalmazását, valamint az események részletesebb leírását tartalmazó nyilatkozatát. E szerint 2007. február 10-én délután a települési általános iskola szervezésében az iskolásoknak jelmezbált tartottak a kultúrotthonban. A jelmezbálon szerepelt első kérelmező, aki megkérte az ott lévő bátyját, második kérelmezőt, hogy táncoljon vele. A tánc során ott volt velük első kérelmező keresztapja, valamint második kérelmező két barátja is. A kérelem szerint a jelmezbálon rendbontás nem történt, kérelmezők szépen viselkedtek, nem zavartak senkit, a polgármester azonban odament hozzájuk, „megkapta a gyerekek vállát és kitoloncolta őket”. A kérelem szerint ezt követően az eljáró nagyszülő odament az általános iskola igazgatójához, aki kérdésére azt felelte, hogy az eljárás nem volt jogos, ugyanis a bált a szülői munkaközösség szervezte, a polgármester csak meghívott vendég volt. Ezt követően a felnőtteknek szervezett esti bálon a polgármester sértő megjegyzéseket tett a romákra.

 

A Hatóság az eljárás során beszerezte az eljárás alá vont polgármester írásbeli nyilatkozatát, valamint tárgyalást tartott, amin meghallgatta Kérelmezőket, eljárás alá vontat, valamint a Kérelmezők képviselője által megjelölt tanúkat is.

 

A Hatóság elsőként a kérelem alapján azt vizsgálta, hogy a polgármester a rendezvény meghívott vendégeként rendelkezett-e felhatalmazással a rend fenntartásához szükséges intézkedések megtételére. Az iskola igazgatója, illetve a szülői munkaközösség vezetője, mint tanúk meghallgatásuk során megerősítették a polgármester azon nyilatkozatát, mely szerint a rendezvény biztosítására külön személyek nem lettek kijelölve, a helyi szokások alapján a jelen lévő prominens személyek (beleértve a polgármestert, de akár a szülőket is) feleltek a rend fenntartásáért. Ennek megfelelően a Hatóság bizonyítottnak találta, hogy a polgármesternek általánosságban joga volt a rend fenntartása érdekében beavatkozni. Kérelmezők a tárgyaláson tett nyilatkozatukban elismerték, hogy a polgármester első kérelmezőt nem vezette ki a rendezvényről, így az ő vonatkozásában a Hatóság nem vizsgálhatta a kérelemben sérelmezett kivezetés jogszerűségét. Második kérelmező vonatkozásában a Hatóság nem látta megalapozottnak a roma származás miatti közvetlen hátrányos megkülönböztetés megtörténtét. Megállapítható, hogy a kérdéses időszakban a táncparketten kizárólag az a csoport táncolt, amelynek tagjai voltak Kérelmezők is. A felek és a tanúk vallomása eltér a ruházatot, a szeszesital-fogyasztást, valamint a tánc stílusát illetően, azonban a Hatóság a rendelkezésére álló nyilatkozatok alapján figyelembe véve, hogy a parketten kisgyermekek is szaladgáltak úgy ítélte meg, hogy a polgármester intézkedése a rend fenntartása érdekében nem volt megalapozatlan vagy aránytalan, különös tekintettel arra is, hogy a fiataloknak kifejezetten felajánlotta az esti bálon való részvételt. A rendezvényen Kérelmezők képviselőjének nyilatkozata szerint más romák is részt vettek, akiket azonban a polgármester részéről atrocitás nem ért. A felek és a tanúk nyilatkozata eltér a kivezetés módját illetően, azonban a Hatóság nem látja bizonyítottnak azt, hogy arra az emberi méltóságot sértő módon került volna sor.

 

Fentiekre figyelemmel a Hatóság a kérelmet elutasította.

 

  1. július