EBH/246/2006

EBH/246/2006

 

 

A kerületi cigány kisebbségi önkormányzat elnöke által képviselt roma származású állampolgárok egy fővárosi kerületi önkormányzat szociális irodájának ügyintézésével szemben fordultak panasszal a hatósághoz. Beadványuk szerint az iroda egyes ügyintézői a roma származású állampolgárokkal szemben folyamatosan megsértik az egyenlő bánásmód követelményét, sértő megjegyzéseket tesznek, illetve segélykérelmeiket át sem veszik, vagy kedvezőtlenül bírálják el.

 

A hatóság a vizsgálat keretében panaszosokat és tanúkat, valamint az ügyfeleket hallgatta meg. A hatóság a tárgyalás során megállapította, hogy ­ tekintettel a kerületi önkormányzat és a cigány kisebbségi önkormányzat mindkét fél által hangsúlyozott jó munkakapcsolatára is ­ mind a kérelmező, mind az eljárás alá vont nyitott az ügy kompromisszumos megoldására, ezért egyezség létrehozását kísérelte meg.

 

A hatóság által előkészített egyezségtervezetet a felek módosítás nélkül elfogadták és aláírták, azt a hatóság határozatával jóváhagyta. Az egyezség értelmében az eljárás alá vont önkormányzatot képviselő jegyző vállalta, hogy az ügyintézők figyelmét felhívja a cigány származású ügyfelekkel való megfelelő, egyenlő bánásmódra, valamint ennek érvényesülését a jövőben is folyamatosan ellenőrzi, esetleges panaszok felmerülése esetén azokat megvizsgálja, és annak megfelelően intézkedik. Az egyezség szerint továbbá eljárás alá vont tudomásul veszi, hogy amennyiben a jövőben az ügyintézők a kérelmezőkkel szemben nem az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően járnak el, a kérelmezők újabb hatósági eljárást kezdeményezhetnek.

 

  1. június