EBH/245/2007

EBH/245/2007

 

Egy országos érdekvédelmi szervezet azzal a panasszal fordult a Hatósághoz, hogy egy vidéki települési önkormányzat által fenntartott Fogyatékosok Napközi Otthona gondozottai 2002. első félévétől használták a helyi általános iskola a város egyetlen tanuszodáját, 2006. február 3.-ig. Ekkor az iskola igazgatója arról tájékoztatta az otthon vezetőjét, hogy a továbbiakban nem látogathatják a gondozottak az uszodát, mivel az tanuszoda, és oly mértékben kihasznált az általános iskolás diákok által, hogy a közegészségügyi jogszabályok betartása mellett nem tudja biztosítani mások számára az uszoda használatát.

 

A Hatóság tárgyalást tartott és egyeztetést folytatott a felek között, melynek során az eljárás alá vont a helyzet megoldására és a konfliktus feloldására több lehetőséget is felajánlott. A hatósági eljárás eredményeként a kérelmező számára rendkívül kedvező megállapodás született. Az egyezség értelmében az iskola felajánlotta az uszoda, a tornaterem és egy tanterem térítésmenetes használatát meghatározott feltételek betartása mellett. Az Otthon vállalta, hogy betartja és betartatja gondozottaival az intézmény házirendjét, közegészségügyi előírásait és az egyezségben foglaltakat.

 

  1. október