EBH/241/2006

EBH/241/2006

 

Kérelmező a munkáltatója által közel 15 éve folytatott hátrányos megkülönböztetést megvalósító gyakorlatra hivatkozva fordult hatóságunkhoz. A kérelem szerint az iskola igazgatója a minimálbért, valamint a GYES után járó szabadság kiadását is csak bírósági ítélet, illetve egyéb jogi lépések után biztosította. Sérelmezte továbbá közalkalmazotti jogviszonya megszüntetését, illetve annak körülményeit, melyek során nevelőtestületi értekezleten megalázó bánásmódban volt része. Felmentése jogellenességének megállapítása iránt keresetet nyújtott be a munkaügyi bírósághoz. Kérelmező nem jelölt meg olyan tulajdonságot, ami véleménye szerint a hátrányos megkülönböztetés alapját képezi.

 

A hatóság megkereste az ügyben a Kecskeméti Munkaügyi Bíróságot.

 

A kapott tájékoztatás szerint a Bíróság megállapította hatáskörét, előtte Kérelmező és munkáltatója között peres eljárás van folyamatban, melynek a kereseti kérelem szerint tárgya a Kérelmezőt ért diszkrimináció is. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19.§ (5) bekezdése szerint „ha a bíróság valamely ügyben a hatáskörét vagy annak hiányát állapította meg, vagy az ügy érdemében határozott, ez a döntés az eljáró hatóságra kötelező”. Fenti törvényhely alapján a bíróság saját hatáskörét megállapító döntése esetén a hatóság nem járhat el az ügyben, így az eljárást meg kellett szüntetnie. A hatóság megállapította továbbá, hogy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 8.§­ban meghatározott, Kérelmező személyéhez kapcsolódó védett tulajdonság hiánya miatt a hatóság bírósági eljárás hiányában sem rendelkezne hatáskörrel az ügyben.

 

  1. június