EBH/24/2006

EBH/24/2006

 

 

Kubai állampolgárságú panaszos a hatósághoz benyújtott kérelmében annak megállapítását kérte, hogy egy fővárosi szórakozóhelyre nyitvatartási időben ­ származása miatt őt és emiatt a vele együtt lévő hozzátartozóit az eljárás alá vont cég alkalmazottai nem engedték be.

 

A hatóság az eljárás során meghallgatta a kérelmezőt, hozzátartozóit és az eljárás alá vont gazdasági társaság képviselőjét és egyik alkalmazottját. Az eljárás alá vont képviselője a tárgyaláson a kérelmező jelenlétében az alkalmazott által tanúsított magatartás miatt tőle bocsánatot kért és kijelentette, hogy a sérelmezett eljárás nem tükrözi a cég vezetésének és alkalmazottainak szándékát. A kérelmező a bocsánatkérést elfogadva kijelentette, hogy nem kívánja az eljárás folytatását.

 

A Hatóság a kérelmező nyilatkozatát a kérelem visszavonásaként értékelte, ezért az eljárás megszüntetéséről rendelkezett. Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (a továbbiakban:Áe.) 13. §­a alapján ugyanis amennyiben az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét a határozat jogerőre emelkedéséit megelőzően visszavonja, úgy a közigazgatási szerv az eljárást megszünteti.

 

  1. május 23.