EBH/232/2007

EBH/232/2007

 

 

A panaszos édesanya kérelemmel fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt kislánya apai kapcsolattartása tárgyában. Az édesapa egy 2002-ben kelt bírósági ítélet alapján minden páros hét szombatján reggel 9 órától vasárnap este 18 óráig a gyermek elvitelével jogosult a kapcsolattartásra, azonban ezzel a jogával korábban nem élt, így nem zavarta a zsidó vallású kérelmezőt és kislányát szombati napokon vallásuk gyakorlásában. A kérelmező gyermektartásdíj felemelése iránt pert indított, mely során kérte a kapcsolattartás újraszabályozását is. Azóta az apa jár a kapcsolattartásra, azonban csak szombati napokon.

 

A kérelmező a hatóság intézkedését kérte, hogy szombatonként az apa ne láthassa a gyermeket, mivel lakótársaikkal - egy egyházi fenntartású bentlakásos szociális intézményben - nem tudják a vallásukat szabadon gyakorolni. Az üggyel kapcsolatban eljárás indult az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa Hivatalánál is, továbbá a kérelmező jelezte, hogy a Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala nem törődik zsidó élethelyzetükkel, szokásaikkal.

 

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet szerint az illetékes gyámhivataltól kérhető a körülményekben bekövetkezett lényeges változás esetén a kapcsolattartás újraszabályozása (ha a kapcsolattartás kérdésében a bíróság döntött, ennek megváltoztatását a határozat jogerőre emelkedésétől számított két éven belül csak a bíróságnál lehet kérni). Ennek során a bíróság vagy a gyámhivatal a korábban megállapított kapcsolattartás formájának, gyakoriságának, időtartamának, helyének megváltoztatásáról - külön-külön vagy együttesen - is dönthet. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) szerint a családjogi viszonyokra nem terjed ki a törvény hatálya, így a hatóság a felek közötti vitákba történő beavatkozásra e rendelkezés miatt nem volt jogosult, továbbá – hatáskör hiányában - nem vizsgálhatta a bíróságok közhatalmi döntéseit és intézkedéseit, így a kapcsolattartást szabályozó ítéletet sem.

 

A hatóság tájékoztatta a kérelmezőt, hogy a Regionális Közigazgatási Hivatalok Szociális és Gyámhivatalai felett a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gyermek és Ifjúságvédelmi Főosztálya gyakorolja a felügyeleti szerv jogait, végzésével szemben – jogszabálysértés esetén – pedig a Fővárosi Bírósághoz lehet fordulni.

 

Mindezekre tekintettel az Egyenlő Bánásmód Hatóságnak a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kellett utasítania, mivel nem volt hatásköre az ügyben eljárni, vizsgálatot nem indíthatott.

 

  1. június