EBH/232/2006

EBH/232/2006

 

Kérelmező a BKV Zrt. által a budapesti Kelet­Nyugati Metróvonal felújítása során folytatott hátrányos megkülönböztetést megvalósító gyakorlatra hivatkozással fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz. Kérelmező aki maga is gyengén látó arra hivatkozott, hogy a közlekedési vállalat a felújítás során nem vette figyelembe a gyengén látók érdekeit, így a biztonságukat és jobb tájékozódásukat szolgáló javaslatokat sem (Kérelmező kritikával illette például a biztonsági sáv kialakítását, valamint az állomások nehéz azonosíthatóságát), illetve a BKV Zrt. észrevételeikre nem reagált, egyeztetést a vakok és gyengén látók képviselőivel nem folytatott. Kérelmező ugyanakkor leírja beadványában, hogy a közlekedési vállalat 2006. évre vonatkozó javaslatait, terveit a korábbiakhoz képest előrelépésnek tartja. A BKV Zrt. a kérelemhez csatolt iratok szerint arra hivatkozott, hogy a felújítást megelőzően egyeztetést folytatott a Vakok Budapesti és Országos Szövetségével.

 

A Hatóság eljárása során beszerezte a BKV Zrt. által fentiek szerint hivatkozott egyeztetésről készült dokumentumokat, valamint tájékoztatta a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségét, hogy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 18.§ (2) bekezdése szerint az eljárásban megilletik az ügyfél jogai.

 

A Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Elnöke úgy nyilatkozott, hogy nem kívánnak az eljárásban részt venni, valamint kérte, hogy a Hatóság ne folytasson eljárást a BKV Zrt.­vel szemben, mivel korábban éppen a BKV Zrt. kereste meg őket a problémák feltárása és rendezése érdekében, a tárgyalásokat pedig hatósági közreműködés nélkül kívánják folytatni. Az eljárás alá vont közlekedési vállalat, valamint a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége által becsatolt anyagok szerint a BKV Zrt., valamint a vakok és gyengénlátók képviselői közt 2005. október­ novemberében, és 2006. januárjában is egyeztető tárgyalások zajlottak. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 29.§ (1) bekezdése értelmében a kihirdetéskor már működő közlekedési, tömegközlekedési eszközöknek, utasforgalmi létesítményeknek beleértve a jelző­ és tájékoztató berendezéseket fokozatosan, de legkésőbb 2010. január 1­jéig kell a törvényben foglalt akadálymentességi feltételeknek megfelelniük. Mivel ez a törvényi határidő még nem járt le, a BKV Zrt. mentesül az egyenlő bánásmód követelménye megtartásának kötelezettsége alól, ezért a Hatóság a kérelmet el kellett, hogy utasítsa. A Hatóság megállapította továbbá, hogy fenti törvényhely hiányában is tárgyilagos mérlegelés szerinti ésszerű indokként kellene figyelembe venni, hogy eljárás alá vont folyamatos, civil szférán belüli egyeztetéseket folytat az ügyben, ennek eredményeként pedig Kérelmező által is elismert intézkedéseket tervez bevezetni.

 

  1. július 12.