EBH/231/2007

EBH/231/2007

 

 

A panaszosok kérelemmel fordultak a hatósághoz, melyben előadták, hogy gyermeküket - halláskárosodása miatt - az osztályfőnöki feladatokat ellátó pedagógus részéről különféle sérelmek érték.

 

A hatóság az ügyben tárgyalást tűzött ki, a kérelmező azonban jelezte, hogy az osztályfőnök személye megváltozott, akire tekintettel a tárgyaláson történő személyes meghallgatásától elzárkózott, majd a hatósághoz intézett írásbeli nyilatkozatában az eljárás megindítására irányuló kérelmét visszavonta.

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 31.§ (1) bekezdés c) pontja alapján a Hatóság az eljárást végzéssel megszünteti, ha az eljárás kérelemre indult és az ügyfél az érdemi határozat jogerőre emelkedése előtt kérelmét visszavonta.

 

Az eljárás hivatalból történő folytatására nem volt lehetőség, mivel azt a jogszabály kizárta.

 

A Hatóság a kérelem visszavonását követően a Ket. 31.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárását megszüntette.

 

  1. június