EBH/21/2005

EBH/21/2005

 

Azt sérelmezte a panaszos,aki egyébként egy kis falu képviselő-testületének tagja hogy őt azért nem foglalkoztatják közmunka keretében, mert a 2002-es választások alkalmával másik polgármester-jelöltet támogatott, mint aki nyerte a helyhatósági választást. A kérelmező roma származású, de nem állította, hogy ezért nem foglalkoztatják, azonban az eljárás során felmerült, hogy más roma származású falubelieket is ér hasonló sérelem. A kérelem benyújtását követően a panaszos munkát talált, így közmunkára már nem volt jogosult.

 

A Hatóság tárgyalást tartott az ügyben, ahol nem sikerült bizonyítani sem a politikai okból, sem a kisebbséghez tartozás miatt történt diszkriminációt.

 

Ennek ellenére a polgármester olyan együttműködőnek bizonyult, hogy egyezséget kötött a Hatóság előtt a tárgyaláson a kérelmező és az eljárás alá vont. A polgármester hajlandó volt egyezség keretében ígéretet tenni arra, hogy a korábban nem megbízhatóan dolgozók is lehetőséget fognak kapni a jövőben arra, hogy közmunka keretében dolgozhassanak, és noha a képviselőtestület ezt a jogot a polgármesterre ruházta, ezután ő kikéri a testület véleményét a foglalkoztatandók személyéről.

 

A Hatóság a 2005. május 30-án Miskolcon tartott tárgyaláson, a felek együttes jelenlétében, jegyzőkönyvbe foglalta az általuk kötött egyezséget.