EBH/20/2005

EBH/20/2005

 

Egy vidéki polgármester helyiségbérleti szerződést kötött egy alapítvánnyal, amelyik farsangi bált akart rendezni a Művelődési Házban. A rendezvény közeledtével a polgármester „lenyomozta” az alapítványt, és rájött, hogy egy szélsőséges nézeteiről elhíresült egyesülethez kapcsolódik azáltal, hogy az alapítvány kuratóriumi elnöke és az egyesület ügyvivője egy személy. Ekkor azonnali hatállyal felmondta a helyiség bérleti szerződést azzal az indokolással, hogy „ a Község Önökkel nem ért egyet, és nem venné szívesen, hogy a ……re hirdetett rendezvényüket …..községben akarnák megünnepelni.”

 

A Hatóság az eljárás során megállapította, hogy a polgármester a leírt mondatával azt feltételezte, hogy az alapítvány a községi polgároktól, a helyi közvélekedéstől, és a polgármester személyes meggyőződésétől eltérő világnézeti és politikai meggyőződéssel rendelkezik.

 

E véleménykülönbség miatt került felbontásra a helyiség bérleti szerződés. Ezzel a polgármester megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, melyet a Hatóság megállapított, és az önkormányzat első emberével szemben a jogsértő magatartás további folytatását megtiltó szankciót alkalmazott.

 

A helyi képviselő testület vonatkozásában a Hatóság elutasította az alapítvány jogsértés megállapítására irányuló kérelmét, mert a képviselő-testület nem döntött sem a helyiség-bérleti szerződés megkötéséről, sem annak felbontásáról.