EBH/2/2005

EBH/2/2005

 

Egy vidéki 75 éves roma hölgy azzal a panasszal fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz, hogy roma származása miatt hátrányos megkülönböztetésben részesült akkor, amikor szemétdíj hátralékát a községi jegyző, mint I. fokú adóhatóság nyugdíjából letiltotta.

 

 A Hatóság tárgyalás nélkül a kérelmező panaszát elutasította, mert a jegyző jogszabály alapján járt el az ügyben, és nem sértette meg az egyenlő bánásmód követelményét.