EBH/198/2006

EBH/198/2006

 

 

Panaszos, mint a helyi cigány kisebbségi önkormányzat elnöke a polgármesteri hivatal jegyzőjéhez fordult bejelentéssel, miután őt és szintén roma társait egy helyi kávézóban tartott politikai jellegű megbeszélésükről a kávéház személyzete állítólagos minősíthetetlen viselkedésük miatt a biztonsági szolgálat, valamint a rendőrség segítségének igénybevételével távolította el. Az esetet a vonatkozó jelentés megküldésével a rendőrség is jelezte a jegyzőnek. A jelentésben a kávéház egy alkalmazottja részéről utalás olvasható arra, hogy a 10­12 főből álló társaságot azért szólították fel távozásra, mert hangosan beszéltek cigány nyelven és ez a magyar vendégeket zavarhatta. A panaszos helyszíni panaszkönyvi beírását csatolta. A bejelentést a polgármesteri hivatal igazgatási osztálya a hatósághoz tette át, további intézkedés céljából.

 

A hatóság az ügyben az iratok áttanulmányozását követően a kávéház tulajdonosát eljárás alá vonta. Az üzletvezető egyrészt cáfolta, hogy politikai rendezvényről lett volna szó az adott napon, másrészt kijelentette, hogy céljuk a vendégek elfogultság és diszkrimináció nélküli szakszerű kiszolgálása.

 

Az ügyben tartott első tárgyaláson a kérelmező nem jelent meg, az eljárás alá vont viszont az alábbiakat nyilatkozta. Állítása szerint kérelmező és társai a kávéház visszajáró vendégei közé tartoznak. Az ominózus időpontban már nem először fordult elő, hogy beszélgetésük minősíthetetlen hangnemet és hangerőt ütött meg, ami más vendégek kultúrált időtöltését akadályozta. Nem a cigány nyelvvel, hanem a beszédstílussal és a hangerővel volt tehát gond. Miután felszólításra sem változtatott viselkedésén a társaság, távozásra kérték őket, de mivel ez sem történt meg, sor került a biztonsági szolgálat és a rendőrség értesítésére. A kérelmező és társasága ekkor elhagyta a helyiséget, rendőri intézkedés nem történt. Az üzletvezető ismét megerősítette nyitottságát bármilyen származású, etnikumú, stb. vendégek fogadására a múltban, és ugyanúgy a jövőben is. Az ügyben a második tárgyalásra a helyi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében került sor. Ez alkalommal mindkét fél megjelent és kinyilvánította kompromisszumkészségét.

 

A felek a hatóság által előkészített egyezségtervezetben foglaltakkal egyetértettek, azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.

 

Az egyezségben a kávéház üzletvezetője sajnálatát fejezte ki a sérelmezett eseményekkel kapcsolatban és vállalta, hogy a jövőben az eddiginél is nyomatékosabban figyel a roma vendégekkel szembeni megfelelő, egyenlő bánásmódra. Szívesen vendégül lát és kiszolgál tehát mindenkit, aki a kávéházi légkörhöz illő módon, kultúráltan viselkedik. Tudomásul vette, hogy ennek meg nem történte esetén, kérelmező ismételten a hatósághoz fordulhat.

 

Kérelmező tudomásul vette, hogy a kávéház személyzete részéről jogos és méltányolható elvárás mindenkivel szemben a kávéházi tartózkodás társadalmi normáinak, íratlan szabályainak betartása. Kérelmező vállalta, hogy a további atrocitások megelőzése céljából a jövőben mindent elkövet a kávéház vezetősége, alkalmazottai, valamint a helyi romák közötti kultúrált viszony kialakítása és megőrzése érdekében.

 

A Hatóság az egyezséget határozattal jóváhagyta.

 

  1. június