EBH/195/2012

EBH/195/2012

 

Látássérült kérelmező egy hatósági jogkört gyakorló szervezettel szemben kérelmet  nyújtott be a hatósághoz, mivel álláspontja szerint a szervezet megsértette az egyenlő  bánásmód követelményét, amikor hivatalos internetes weboldala nem rendelkezett  súlyos látási fogyatékossággal élő személyek számára akadálymentesített verzióval.

 

A hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján eljárást indított a hatósági jogkört gyakorló  szervezettel szemben, egyben tárgyalást tűzött ki, majd a felek közös kérelmére az eljárást 60  napra – a felek közötti egyezségkötés céljából – felfüggesztette. A felek a rendelkezésükre  álló idő alatt az egyezség tervezetét kidolgozták, és egyezséget kötöttek, melyben rögzítették, hogy eljárás alá vont szervezet új, az akadálymentesség követelményének  megfelelő honlapját 2012. június 11. napjára elkészítette, és a látogató közönség számára  nyilvánosan elérhetővé tette. A szervezet vállalta, hogy az egyezség aláírását követő 60 napon  belül az internetes honlapján a „Gyengénlátóknak” linkek alatt elérhető oldalait  továbbfejleszti a komplex akadálymentesség követelményének hatékony biztosítása  érdekében a következők szerint:  · az elrendezést függőlegesre és egyhasábosra alakítja át (egyszerű, HTML-struktúra  szerinti elrendezés) – beleértve a menüstruktúrát is,  · a hasábszélesség meghatározásánál figyelembe veszi, hogy a betűmérethez  viszonyítva túlságosan hosszú sorok a gyengénlátók számára nehezíthetik az olvasást,  · általában törekszik arra, hogy megszüntessen minden, az akadályoztatott felhasználók  számára szükségtelen, elsősorban esztétikai célokat szolgáló stíluselemet (CSS),  · törekszik a megfelelően nagyméretű betűk alkalmazására  · az automatikus és/vagy a felhasználói interaktív vezérlésű elemcsoportokat (pl. a  newsrotatornak nevezett elem a címoldalon és a főbb rovatoldalakon) szintén  egyszerű, függőleges elrendezésű elemek sorozatává alakítja át.

 

Az eljárás alá vont vállalta, hogy a honlap fenntartása és üzemeltetése során mindvégig  figyelemmel lesz arra, hogy az megfeleljen a komplex akadálymentesség követelményének,  és kijelentette, hogy továbbra is kiemelt figyelmet kíván fordítani a fogyatékkal élők  esélyegyenlőségének érvényesülésére. A kérelmező az egyezségben kijelentette, hogy a  honlapot, a honlap akadálymentes változatát, és az egyezségi megállapodás létrejöttében az  eljárás alá vont által tanúsított érdemi kooperációt nagyra értékeli.

 

 A hatóság a Ket. 75. §-a alapján a fenti egyezséget határozatával jóváhagyta.