EBH/191/2006

EBH/191/2006

 

A panaszos kérelemmel fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt egy Fitnessz Stúdióval szemben, mivel szerinte az működésével és hirdetésével megsértette az Alkotmány nemek közötti diszkrimináció tilalmát tartalmazó rendelkezéseit. Előadta, hogy a Stúdió által meghirdetett foglalkozásokat kizárólag nők vehetik igénybe, férfiak nem, a bejárati ajtó feletti felirat is ezt támasztja alá, szerepel benne az, hogy „csak nőknek”. A panaszos kérte a Hatóságot, hogy kötelezze a szolgáltatót a jogsértő felirat eltávolítására, illetve, arra, hogy a foglalkozásokat férfiak is látogathassák.

 

A Stúdió hirdetése szerint a település első, csak nőknek szóló fitnessz stúdiója, mely többek között személyre szabott edzéstervvel, kifejezetten női gépekkel berendezett edzőteremmel várja a sportolni, kikapcsolódni, fogyni vágyó lányokat, asszonyokat.

 

A kérelmező által megjelölt Fitnessz Stúdió már a nevében is tartalmazza az arra való utalást, hogy a hölgy vendégeknek kíván szolgáltatást nyújtani. A nők alkatukból, testfelépítésükből adódóan eltérő mennyiségű, időtartamú és típusú tornagyakorlat elvégzésére képesek, így indokolt a részükre speciális, testre szabott edzés, aerobic, erősítő, alakformáló gyakorlatok végzése, továbbá fiziológiai sajátosságaiknak megfelelő tornaeszközök, gépek használata. Sajátos helyzetekben indokolt lehet a különbségtétel, amit alátámasztanak az Alkotmánybíróság határozatai is.

 

A 46/1994.(X.21.) számú AB határozat szerint nem sérti az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésében foglalt hátrányos megkülönböztetés tilalmát, hogy a törvényhozó a honvédelmi kötelezettség körébe tartozó részkötelezettségek meghatározásakor tekintetbe veszi a női nem sajátosságait. A nők – férfiakétól eltérő ­ fiziológiai adottságait ismeri el a 7/1998.(III.18.) számú AB határozat is, mely a következőket tartalmazza. Az Alkotmány a nők védelme érdekében pozitív diszkriminációt tartalmazó szabályok kialakítására ad felhatalmazást, mely nyilvánvalóan a férfiak és a nők természeti, biológiai és fizikai különbözőségéből adódó eltérések elismerésén alapszik. A nők biológiai adottságai, különösen az anyaság biológiai és pszichikai dimenziója, továbbá a nők kisebb fizikai ereje folytán bizonyos környezeti ártalmakra hamarabb és súlyosabb következményekkel reagálnak. Ugyanaz a tevékenység, amely a férfi számára egészségkárosodáshoz nem vezet, a nő egészségét károsíthatja.

 

A kérelmező által megjelölt Stúdión kívül a településen számos sportcentrum, fitnessz terem található, mely hasonló szolgáltatásokkal és nyitvatartási idővel várja a látogatókat nemtől függetlenül, amely a férfiak által is igénybevehető, így nincsenek elzárva a testedzéstől, azon szolgáltatások igénybevételétől, mint amit a Stúdió nyújt.

 

Az Ebktv. 7.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét az a 8. §­ban felsorolt tulajdonságon alapuló magatartás, intézkedés, feltétel, mulasztás, utasítás vagy gyakorlat, amelynek tárgyilagos mérlegelés szerint az adott jogviszonnyal közvetlenül összefüggő, ésszerű indoka van. A Hatóság a hivatkozott alkotmánybírósági döntések alapul vételével azt a következtetést vonta le, hogy a Fitnessz Stúdió által kizárólag nőknek nyújtott szolgáltatása a testedzés tekintetében­ a férfiak és nők különbözőségéből adódó eltérések elismerésén alapul, ezért a különbségtétel nem önkényes, azaz nem tekinthető a férfiakkal szembeni hátrányos megkülönböztetésnek. A kifejtettek alapján a panaszos kérelmét a Hatóságnak el kellet utasítania.

 

  1. május 23.