EBH/190/2012

EBH/190/2012

 

A hatóság hivatalból indított eljárást az egyik megyei rendőr-főkapitánysággal szemben, mert  bejelentés érkezett hozzá egy települési jegyzőtől, aki a hatóságot arról tájékoztatta, hogy R.  településen túlnyomó részben roma származású kerékpárosokkal szemben szabnak ki  közlekedési szabálysértés miatt helyszíni bírságot (kerékpárok hiányos felszereltsége miatt).

 

Az eljárásba a jegyző felkérésére a Magyar Helsinki Bizottság ügyfélként kapcsolódott be, és  vizsgálta a kerékpárok felszereltségének hiányossága miatt kiszabott bírságolási gyakorlatot  adott időintervallumban. A szabálysértők nevéből és lakóhelyéből, továbbá a tárgyaláson  személyesen is meghallgatott települési jegyző nyilatkozatából nagy valószínűséggel arra  lehetett következtetni, hogy a megbírságoltak túlnyomó többsége roma.

 

Az eljárás alá vont rendőr-főkapitányság és a MHB között a közigazgatási eljárásban  egyezség született, melyet a hatóság határozatával jóváhagyott. Az egyezségben megállapítást  nyert, hogy a rendőrök egyedi intézkedési ugyan jogszerűek voltak, de a szabálysértési  gyakorlat (bírságolási gyakorlat) összességében sérthette a roma közösség egyenlő  bánásmódhoz való jogát. A rendőrség az egyezségben konkrét lépések megtételét vállalta a  cigány lakosság egyenlő bánásmódhoz való jogának érvényesítése érdekében.