EBH/19/2005

EBH/19/2005

 

Központi költségvetési szerv elbocsátott köztisztviselője azt sérelmezte, hogy munkáltatója a takarékos működés előmozdítását és a működési költségek csökkentését célzó létszámcsökkentésre hivatkozással mentette fel a közszolgálati jogviszonya alól, valójában tartós betegsége, egészségi állapota miatt bocsátották el.

 

A kérelmező sérelmezte azt is, hogy a munkáltatója arra hivatkozott, hogy a képzettségének és besorolásának megfelelő másik munkakörben történő foglalkoztatásának lehetőségét felmérte, továbbfoglalkoztatására ezek hiányában nincs lehetősége, ugyanakkor utóbb tudomására jutott, hogy az őt foglalkoztató szervezeti egységben két, a képzettségének megfelelő munkakört külső személyekkel, pályázati úton töltöttek be.

 

Az eljárás alá vont munkáltató képviselője ezzel szemben azzal érvelt, hogy a kérelmező tartós betegsége alatt átszervezés történt az őt foglalkoztató szervezeti egységnél, új feladatokkal egészült ki a főosztály feladatköre. A racionalizálás keretében új munkakör kialakítására került sor, amelyet kellő végzettség hiányában nem ajánlották fel a kérelmezőnek.

 

A Hatóság a foglalkoztatási jogviszony megszüntetése körében kizárólag az egyenlő bánásmód követelményének való megfelelőséget vizsgálhatta, az átszervezés gazdasági indokoltságát nem vonhatta vizsgálata alá.

 

A vizsgálat során olyan objektív körülmény az eljárás során nem merült fel, amely arra utalt volna, hogy a munkáltatói intézkedés és a kérelmező egészségi állapota között közvetlen, avagy közvetett okozati összefüggés állna fenn, ezért a kérelmet el kellett utasítani.