EBH/183/2006

EBH/183/2006

 

Vidéki városban élő panaszos a településen működő szórakozóhely ellen bejelentett panaszában azt sérelmezte, hogy a diszkó alkalmazottja roma származása miatt tagadta meg a szórakozóhelyre történő belépését.

 

A hatóság az eljárása során azt vizsgálta, hogy az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság megsértette­ e az egyenlő bánásmód követelményét, nevezetesen az Ebtv. 8.§ e) pontjában meghatározott tulajdonsága – a roma származása – miatt tagadta­e meg a kérelmezőtől a szolgáltatás nyújtását, vagyis a szórakozóhelyre történő belépést.

 

A lefolytatott eljárás eredményeként nem lehetett kétséget kizáróan megállapítani, hogy a diszkó alkalmazottja a kérelmezőt roma származása miatt nem engedte be a szórakozóhelyre. A panaszos még ugyanazon az éjszakán igaz a sérelmezett magatartást tanúsító biztonsági őr távollétében bejutott a szórakozóhelyre, valamint utóbb több alkalommal is megjelent ott különböző rendezvényeken. A hatóság nem vitatta, hogy a kérelmezőt az alkalmazott magatartása folytán sérelem érte, azonban az eljárás során olyan objektív körülmény nem merült fel, amely az érintett biztonsági őr eljárása és a kérelmező roma származása között okozati összefüggést kétséget kizáróan alátámasztaná, ezért a kérelmet kellett utasítani.

 

  1. május 23