EBH/180/2006

EBH/180/2006 

A kérelmező képviseletében egy jogvédő iroda terjesztett elő kérelmet a Hatóságnál, mely
szerint hátrányos megkülönböztetés érte roma származása miatt, amikor egy újságban
szereplő álláshirdetésre telefonon jelentkezett, és bár a feltételeknek megfelelt, azért nem
alkalmazta, mert a telefonbeszélgetés során közölte, hogy roma származású.

A panaszos egy önkormányzat hivatali helyiségéből telefonált, így az ott dolgozó munkatárs
tanúja volt a beszélgetésnek. A kérelmező képviselője ún. teszteléses eljárást folytatott le.
Ennek során két tesztelőt vettek igénybe, akik telefonon jelentkeztek a panaszos által hívott
telefonszámon és mindketten a kérelmezővel azonos képzettségűnek, azonos gyakorlatúnak és
józan életűnek adták ki magukat. Míg egyikük a cigányság körében gyakori Kolompár, a
másik személy a saját nevén mutatkozott be. A tesztelés után kérdőívet töltöttek ki a
beszélgetés tartalmáról. A tesztelés eredményeként fordult a Hatósághoz.

A Hatóság tárgyalást tartott az ügyben, ahol meghallgatta a sérelmet szenvedettet, a
tesztelőket, az önkormányzati munkatársat és az eljárás alá vontat.

Az eljárás alá vont a panaszossal szemben tanúsított magatartásának ésszerű indokát nem
adta, nem tudta bizonyitani, hogy az elutasités és a kérelmező roma származása között okozati
összefüggés nincsen. A lefolytatott vizsgálat éppen azt igazolta, hogy a jogsértő magatartás a
sérelmet szenvedett személy ún. védett tulajdonságéra — roma származására — vezethető
vissza. Ezt a tanúk vallomásai és a beszerzett hiváslisták egyértelműen bizonyítják. A
tesztelés eredrnénye is azt igazolta, hogy az egyik tesztelőt a másiktól, a roma származásra
utaló név alapján eltérő bánásmódban részesítette, amikor a Kolompár néven bemutatkozott
részére semmiféle érdemi felvilágositást nem adott, míg a mésik tesztelőt részletesen
tájékoztatta a munkavégzésről, fizetésről, stb.

A hatóság az ügyfelek nyilatkozatai, és a bizonyítási eljárás sorá felmerült
bizonyítékoknak az egybevetésével megállapította, hogy eljárás alá vont megsértette az
egyenlő bánásmód követelményét a panaszos kisebbségi származása vonatkozásában,
ezért eltiltotta a jogsértő magatartás további folytatásától és 700.000.- Ft pénzbírság
megfizetésére kötelezte.