EBH/18/2005

EBH/18/2005

 

Egy vidéki , mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező kérelmező amiatt kérte a Hatóság eljárását, hogy egy gazdasági társaság által üzemeltetett parkolóházban nem fogadták el igazolványát, és a teljes árú parkolási díj megfizetésére kötelezték.

 

Kérelmező szerint ezzel sérült vele szemben az egyenlő bánásmód követelménye, az egyenlő bánásmódról szóló törvényben meghatározott fogyatékos állapota miatt.

 

A Hatóság az ügyben megkérte a Mozgáskorlátozottak Országos szövetségének (MEOSZ) szakmai állásfoglalását, valamint lefolytatta a vizsgálatot.

 

A Hatóság a kérelmet elutasította a következők miatt:

 

A mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványáról szóló 218/2003 (XII.11.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése szerint a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975 (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) 51.§-ában felsorolt kedvezmény igénybevételére való jogosultságot igazolja.

 

A KRESZ szerint korlátozott várakozási övezetben és várakozási övezetben a mozgáskorlátozott személy, vagy az őt szállító jármű vezetője a járművével a várakozást ellenőrző órával (parkométerrel) vagy jegykiadó automatával ellátott várakozóhelyen, ellenőrző óra, vagy jegykiadó automata működtetése nélkül is várakozhat. A kijelölt rakodóhelyre vonatkozó rendelkezés (15.§ (6) bekezdése) azonban e járművekre is irányadó. A jogszabály csak korlátozott várakozási övezetben illetve várakozási övezetben ad engedményt.

 

A parkolókat üzemeltető magántársaságok azzal, hogy nem biztosítanak ingyenes parkolási lehetőséget az általuk működtetett parkolóházakban a mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal rendelkezők részére, nem sértik meg az egyenlő bánásmód követelményét.