EBH/176/2012

EBH/176/2012

 

Panaszos 2010 novemberében - egy ismerősén keresztül előzetesen egyeztetve - munkába állás szándékával megjelent egy vidéki kastélyszállóban. A konyhafőnök közölte, hogy öltözzön át és munkába állhat. Átöltözése után fentiekkel szemben a konyhafőnök már azt mondta, hogy menjen haza, majd később értesítik. Mivel a konyhafőnök sem a nevét, sem a címét nem tudta, ezért az ígéret panaszos számára hiteltelennek tűnt. Egy héttel később a kastélyszálló vezetőjétől kért időpontot, aki közölte, hogy alkalmazására azért nem került sor, mert kollégája tájékoztatása szerint kérelmező ápolatlan volt, amikor a szállóban megjelent. Később írásban a kastélyszálló ügyvezetője szintén az ápolatlanságra és az egészségügyi alkalmassági vizsgálat hiányára hivatkozott. Panaszos meggyőződése, hogy azért nem alkalmazták, mert a munkáltatónak a helyszínen  derült ki, hogy roma származású.

A hatóság több alkalommal hívta fel az eljárás alá vont kastélyszálló üzemeltetőjét nyilatkozattételre, eredménytelenül. A hatóság ezért eljárási bírsággal sújtotta, mivel ismételt kötelezettségszegése nagymértékben megnehezítette a tényállás feltárását.  

A hatóság az eljárásban megállapította, hogy az eljárás alá vont az eljárásról és a bizonyítási kötelezettségéről szóló szabályszerű értesítések ellenére védekezést vagy nyilatkozatot nem terjesztett elő. A hatóság éppen ennek okán a kérelmező által becsatolt nyilatkozatokat értékelte. Mindez és a panaszos nyilatkozata, valamint a becsatolt levélváltás kellően alátámasztotta, hogy a kérelmező alkalmazása megtagadásának a munka jellege alapján értékelhető, objektív indoka nem volt.

A hatóság az egyenlő bánásmód követelményébe ütköző magatartás jövőbeni tanúsítását az eljárás alá vont számára a határozat kézbesítésétől megtiltotta. 

A határozat jogerős. 

Határozat kelte: 2012. június 1.