EBH/17/2005

EBH/17/2005

 

Egy vidéki városban élő mozgáskorlátozott lakos egy Balaton parti város önkormányzata ellen tett panaszt a Hatóságnál. A kérelmező mozgáskorlátozott, és kedvenc horgászhelyének a megközelítését nehezítette meg az önkormányzat Gazdasági és Közlekedési Bizottságának döntése, amely határozattal tiltotta meg az ún. Öregpart szakaszon a mozgáskorlátozottakat szállító járművek behajtását.

 

A kérelmező sérelmezte továbbá, hogy az ún. Négyméteres Sétány mellett sem parkolhat, noha mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkezik.

 

Kérelmező szerint az önkormányzat döntéseivel megsértette az egyenlő bánásmód követelményét.

 

A Hatóság az ügyben helyszíni szemlét, majd tárgyalást is tartott, valamint beszerezte a szükséges önkormányzati és hivatali döntések kivonatait. A Hatóság közbenjárására az önkormányzat Gazdasági és Közlekedési Bizottsága az eljárás megindítását követően törölte azt a határozatát, amely megtiltotta a mozgáskorlátozott járművek behajtását az Öregpartra.

 

Az önkormányzat a Négyméteres Sétányra való korlátozását azonban-településfejlesztési és rendezési érdekekre való hivatkozással- továbbra is fenntartotta.

 

A Hatóság a helyszíni szemlén megállapította, hogy a parttól kb. 50-150 méterre vannak a kijelölt parkolóhelyek, és egy mozgáskorlátozott számára valóban nehézséget okozhat a part megközelítése, a horgászfelszerelés ki-és berakása.

 

Ugyanakkor figyelembe vette az önkormányzat azon álláspontját, amely a Rendezési Tervre hivatkozva a teljes Balaton parton személygépkocsi mentes övezeteket kíván kialakítani.

 

Az önkormányzati korlátozó döntéseket az is megalapozta, hogy az említett partszakasz természetvédelmi terület, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park része.

 

A Hatóság kezdeményezésére az ügy a felek közti egyezséggel zárult mely szerint:

 

- az eljárás alá vont önkormányzat vállalta, hogy az egyezség aláírását követő 60 napon belül két mozgássérült parkolóhelyet alakít ki a parthoz lehető legközelebb úgy, hogy a Rendezési Tervben , valamint a településfejlesztési koncepcióban foglalt önkormányzati érdekek ne sérüljenek

 

- kérelmező elfogadta azt a bizottsági döntést, amely feloldotta az Öregpartra vonatkozó korlátozást

 

- kérelmező vállalta, hogy az önkormányzat által kialakított közlekedési szabályokat maradéktalanul betartja a teljes tóparton.

 

A Hatóság eljárásáról mind a kérelmező, mind az eljárás alá vont önkormányzat, mind pedig az országos sajtó is elismerően nyilatkozott. A Népszabadság 2005. augusztus 18-i vidéki számában jelent meg Cseri Péter: „ Egyenlő Bánásmód hatósági segédlettel „ címû cikke.

 

A kérelmező levélben köszönte meg az a Hatóságnak, és a Hatóságot felügyelő miniszternek azt, hogy az eljárás során „újra teljes értékű embernek érezhette magát”, és egyúttal a Hatóságot „Emberséges Bánásmód Hivatalnak” nevezte. Az önkormányzat a helyszíni szemléről készült hivatalos feljegyzést tartotta korrektnek, és ezt köszönte meg a Hatósághoz írt levelében.

 

Végül a sajtó a Hatóság az ellenérdekű felek közötti egyezség létrehozására irányuló erőfeszítéseit ismerte el.

 

A Hatóság nagyra értékelte az önkormányzat együttműködési szándékát: a helyszíni szemlén és az azt követő egyeztető tárgyaláson a polgármester, a bizottsági elnök valamint a hivatal vezetői is személyesen voltak jelen.

 

A Hatóság által elkészített egyezségi tervezet véglegesítésében is részt vettek.

 

Az ügy során a Hatóság élt mediációs lehetőségeivel, és így elmarasztaló határozat helyett a felek közti egyezséget jóváhagyó határozat született.