EBH/16/2005

EBH/16/2005

 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége egy fővárosi könyvtár látássérültek számára nyújtott szolgáltatásaival kapcsolatban fordult a Hatósághoz. Beadványában azt sérelmezte, hogy bár a könyvtár a speciális eszközök igénybevételét a látássérültek számára hozzáférhető, akadálymentes szolgáltatásként kínálja, használatra azonban sok esetben alkalmatlannak bizonyultak. Problémák merültek fel például a könyvtár elektronikus katalógus használata során a képernyőolvasó szoftver, valamint az Omnipage Pro 11 nevű karakterfelismerő szoftver működtetésével.

 

A kérelmező kifogásolta azt is, hogy a könyvtár alkalmazottai az eszközök igénybevételéhez nem minden esetben tudtak maradéktalanul segítséget nyújtani.

 

A Hatóság külső közreműködők – ún. tesztelők – bevonásával vizsgálta meg a bejelentés alaposságát. A tesztelés eredményeként a Hatóság meggyőződött arról, hogy a vizsgálat időpontjában a könyvtári alkalmazottak készségesek voltak és arra törekedtek, hogy kifogástalan szolgáltatást nyújtsanak a látássérült könyvtárlátogató számára. A látássérült tesztelő személy a speciális eszközökkel kapcsolatban ugyanakkor műszaki-technikai okokból eredő hiányosságokról számolt be.

 

Miután a Hatóság megbizonyosodott arról, hogy mindkét fél részéről komoly együttműködési szándék mutatkozott a problémák megoldására, a felek között egyezség megkötését kísérelte meg.

 

A felek között létrejött egyezséggel zárult, amely az alábbiakat tartalmazza:

 

A felek megállapodnak abban, hogy

 

  1. a látássérültek számára kialakított berendezések kezelési szabályzatát közösen elkészítik, amelyet a Könyvtár a honlapján és a szolgáltatás helyén hozzáférhetővé tesz.

 

  1. évente, illetőleg szükség szerint konzultálnak a felmerülő kérdésekben.

 

  1. A Könyvtár gondoskodik arról, hogy a működés során legalább két speciális felkészültségű szakember igénybevételének lehetősét biztosítja a látássérült látogatók számára.

 

Az egyezséget a Hatóság jóváhagyta.

 

Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 38.§-a értelmében ha az egyezség megfelel a jogszabályoknak és nem sérti a felek vagy mások jogos érdekét a közigazgatási szerv – jelen esetben az egyenlő Bánásmód Hatóság – a felek között létrejött egyezséget jóváhagyja.