EBH/156/2006

EBH/156/2006

 

 

A panaszos kérelemmel fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt egykori munkáltatójával szemben, melyben sérelmezte, hogy közszolgálati jogviszonyát felmentéssel megszüntették.

 

A kérelmet és a becsatolt iratokat megvizsgálva a Hatóság megállapította, hogy 2003­ban kelt felmentésével szüntette meg a munkáltató a panaszos jogviszonyát egy átszervezési intézkedés alapján.

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 2004. január 27­én lépett hatályba, ezért a Hatóság nem végezhet vizsgálatot a törvény hatálybalépését megelőző időszakra vonatkozóan, így a panaszos kérelmében sérelmezett, 2003­ban kelt közszolgálati jogviszony megszüntetésének vizsgálatával kapcsolatban nem rendelkezik hatáskörrel, ezért annak hiányában az eljárását meg kellett szüntetnie.

 

  1. május 23.