EBH/154/2006

EBH/154/2006

 

 

A kérelmező azzal a panasszal fordult a hatósághoz, hogy egy vidéki város Polgármesteri Hivatala által kiírt bérlakás pályázaton olyanok jutottak bérleti jogosultsághoz, akik nála kevésbé rászorultak.

 

A hatóság írásban kérte az eljárás alá vonttól, hogy fejtse ki álláspontját és bocsássa a hatóság rendelkezésére az ügyben keletkezett iratokat.

 

Az eljárás alá vont részletes tájékoztatást adott az önkormányzat bérlakás-kijelölésre irányuló eljárásáról és nyilatkozatához csatolta valamennyi vonatkozó dokumentum (jogszabály, hirdetmény, pályázat, testületi ülés jegyzőkönyvének kivonata, a kérelmező által benyújtott bérbevételi ajánlat stb.) másolatát.

 

A hatóságnak el kellett utasítania a kérelmet, mivel a vizsgálat nem igazolta azt, hogy a kérelmező a vele összehasonlítható csoporthoz képest az Ebktv. szerinti ún. „védett tulajdonsággal” (vagyoni helyzet) rendelkezik. Az okirati bizonyítékok alapján pedig megállapítható volt, hogy a panaszossal összehasonlítható helyzetben lévő, bérbevételi ajánlattevőkhöz képest nem részesült kedvezőtlenebb bánásmódban, mivel a meghirdetett lakásokhoz bérlőként kijelölt személyek valamennyien szociális rászorultságuk alapján jutottak hozzá.

 

 

  1. augusztus