EBH/15/2005

EBH/15/2005

 

A panaszos azt sérelmezte, hogy a közgyógyellátásra jogosultság feltételeit kerületenként eltérően szabályozzák az önkormányzatok. A kérelmet el kellett utasítani, mert a szociális törvény ad felhatalmazást arra, hogy az önkormányzatok a törvény által megadott keretek között egyéni lehetőségeikhez mérten szabályozzák a közgyógyellátás feltételeit.

 

További kérelme a panaszosnak, hogy a lakhelye szerinti önkormányzat Polgármesteri Hivatalának bejárata nem akadálymentes. A beadványnak ezt a részét az EBH érdemben vizsgálta és nem találta megalapozottnak. A vizsgált Polgármesteri Hivatal 4 épületben működik, melyek közül a két nagyobb forgalmat lebonyolító épület akadálymentesített, a főépület akadálymentesítése folyamatban van és várhatóan ebben az évben befejeződik. A vizsgálat során nem volt megállapítható, hogy a mozgáskorlátozottak ügyféli jogai sérülnek. Az önkormányzat megfelelően gondoskodott a teljes akadálymentesítés megvalósulásáig a mozgáskorlátozottak ügyeinek intézéséről.

 

Az épület átalakítása olyan nagy anyagi ráfordítást igényel és a napi munkavégzés olyan nagy átszervezéssel jár, hogy az ésszerűség és arányosság figyelembevételével nem állapítható meg az egyenlő bánásmód követelményének megsértése.