EBH/147/2006

EBH/147/2006

 

A panaszos kérelemmel fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt egy Lakásfenntartó Szövetkezet elnökével szemben. A panaszos kérelméhez csatolta a Szövetkezet elnökének megküldött kérelmét, továbbá az egészségi állapotáról szóló I. fokú orvosi szakvéleményt.

 

A panaszos kérelmében előadta, hogy a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény 18.§(6) bekezdése és a 41.§ e) pontja alapján írásbeli kérelmet terjesztett elő a Szövetkezet elnökének, hogy az abban megjelölt iratokba való betekintést biztosítsa számára. Mivel mozgáskorlátozott, nem tud az irodába elmenni és hosszabb ideig ott tartózkodni, ezért kérte, hogy a lakására vigyék el azokat. A panaszos szerint állapota miatt sérül az a joga, hogy ugyanúgy betekinthessen a szövetkezet irataiba, mint az egészséges (járóképes) tagtársai.

 

A Hatóság nem folytathatott eljárást a kérelemben foglaltakkal kapcsolatban, mivel az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 6.§ (1) bekezdésének d) pontja szerint a törvény hatálya nem terjed ki a társadalmi szervezetek, a jogi személyek, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek tagjai közötti, a tagsággal összefüggő jogviszonyokra, ezért a kérelmet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján el kellett utasítania, mivel a fent leírtak alapján nincs hatásköre az ügyben eljárni.

 

A Hatóság tájékoztatta a kérelmezőt, hogy a lakásszövetkezetekről szóló törvény 8.§­a szerint a lakásszövetkezet törvényességi felügyeletét a lakásszövetkezet székhelye szerint illetékes cégbíróság látja el a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló törvény rendelkezései szerint.

 

  1. május 23.