EBH/141/2006

EBH/141/2006

 

A panaszos az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz kérelmet nyújtott be a gyermekét cigány származása és fogyatékossága miatt ért hátrányos megkülönböztetésének ügyében.

 

A kérelemből nem volt pontosan megállapítható, hogy a gyermeket milyen sérelmek érték, mikor érte, illetőleg jelenleg is tart­e a hátrányos megkülönböztetés és kinek a részéről, ezért a Hatóság a kérelmezőt ­ két alkalommal ­ hiánypótlásra szólította fel, melynek keretében tájékoztatást kért a hiányzó információkról, mivel a rendelkezésre álló adatok alapján a Hatóság nem tud vizsgálatot folytatni, döntést hozni. A Hatóság ismételten tájékoztatta az ügyfelet, hogy az eljárás lefolytatásához milyen információkra van szüksége, csak azok ismeretében folytathat vizsgálatot, továbbá felhívta figyelmét arra, hogy problémáinak megoldására igénybe veheti az Igazságügyi Minisztérium Anti­diszkriminációs Roma Ügyfélszolgálati Hálózat ­ lakóhelyéhez közel működő – megbízott ügyvédjének segítségét is.

 

A Hatóság a leírtak alapján ­ mivel a kérelmező a hiánypótlási kötelezettségének a megállapított határidőn belül, valamint a további tájékoztatást követően sem tett eleget és a Hatóság a rendelkezésre álló, hiányos adatok alapján nem tudott döntést hozni ­ megszüntette az eljárást.

 

  1. július 12.