EBH/14-2007

EBH/14-2007

 

Kérelmező egy hitelintézet által áruvásárlási kölcsön szerződés megkötésének életkora miatti megtagadására, mint hátrányos megkülönböztetést megvalósító intézkedésre hivatkozással fordult a Hatósághoz. A panasz szerint Kérelmező 2006. márciusában áruvásárlási kölcsönt igényelt az eljárás alá vont hitelintézettől, amelyet az folyósított, kérelmező pedig szabályszerűen törlesztett. 2006. november 11.-én (3 hónappal 70. életévének betöltését követően) újabb áruvásárlási kölcsönt igényelt az eljárás alá vont hitelintézettől. Az összes szükséges irat kitöltése és bemutatása, majd elektronikus úton történt elküldése után kölcsönkérelmét a Hitelintézet jelen lévő alkalmazottja azzal utasította el, hogy panaszos elmúlt 70 éves, ezért nem adhatnak neki kölcsönt. Panaszos elmondta, hogy véleménye szerint anyagi helyzete kétséget kizáróan kielégítő biztosítékot nyújtana a kölcsön törlesztésére. Ennek bizonyítására hivatkozott a kölcsön igénylőlapon feltüntetett rendszeres nettó havi jövedelmére, valamint arra, hogy a korábban felvett kölcsönt ami ráadásul a novemberben igényeltnél nagyobb összegű volt szabályosan törleszti. Ennek fényében különösen megalázónak találta, hogy a hitelintézet kizárólag életkorára tekintettel nem kötött vele szerződést.

 

A Hatóság az eljárás során a kérelem kiegészítése céljából meghallgatta kérelmezőt, majd tárgyalást tartott, amin kérelmező betegsége miatt nem tudott megjelenni. Eljárás alá vont a tárgyaláson tett szóbeli nyilatkozata mellett csatolta írásbeli nyilatkozatát is.

 

Az osztott bizonyítás szabályai szerint tekintettel arra, hogy Kérelmező hitelt érdemlően igazolta az őt ért hátrányt és védett tulajdonságát a Hatóság előtt eljárás alá vontnak kellett bizonyítania, hogy megtartotta, vagy a konkrét jogviszony tekintetében nem volt köteles megtartani az egyenlő bánásmód követelményét. Eljárás alá vont kimentésként adta elő, hogy a hitelintézetekre vonatkozó törvényi szabályozás (Hpt.) szigorú előírásokat tartalmaz a kölcsönök nyújtására a prudens banki működés érdekében. Álláspontjuk szerint az időskorúak napjainkban jellemzően olyan alacsony jövedelemmel rendelkeznek, ami a hitelintézetek számára hitel-, vagy kölcsön nyújtása esetén túlzottan magas kockázati szintet jelent. Tekintettel arra, hogy az időskorúaknak nyújtott kölcsönök számának emelkedése a fentiek szerint az utóbbi időben a hitelintézet hitelkockázati szintjének jelentős emelkedéséhez vezetett, meglátásuk szerint az adott (időskorú ügyféllel szembeni) jogviszonnyal közvetlenül összefüggő, ésszerű megkülönböztetésnek minősül az, hogy a 70 év feletti ügyfeleket kizárták a szolgáltatásból. A Hatóság nem tudja elfogadni eljárás alá vont ezen védekezését, minthogy az általános hitelkockázati szint emelkedése nem adhat okot a minden más tényezőt figyelmen kívül hagyó elutasításra. A hitelintézet képviselője sem vitatta, hogy Kérelmező rendszeres havi jövedelme jelentősen meghaladja a korabeli személyeket általában jellemzőt, így a hitelintézet számára túlzott kockázatot nem jelentett volna a vele való szerződéskötés. A hitelintézet szerződéskötést megelőző eljárásának elsősorban az ügyfél vagyoni-jövedelmi viszonyainak vizsgálatára kell koncentrálnia. Semmiképpen nem fogadható el jogszerűnek az az általánosító gyakorlat, amely a megfelelő anyagi háttérrel rendelkező és egyébként különös kockázatot nem jelentő ügyféllel történő szerződéskötést kizárólag életkorára tekintettel tagadja meg. Az időskorú ügyfelek, így Kérelmező emberi méltóságát súlyosan sérti ez a fajta általánosítás, amely kivétel nélkül kizárja őket olyan szolgáltatásból, amely a hasonló jövedelmi-vagyoni helyzetű, ám 70 év alatti személyek számára kivétel nélkül nyitva áll. Fentiekre tekintettel a Hatóság megállapította, hogy eljárás alá vont megsértette az egyenlő bánásmód követelményét és az alábbi szankciókat alkalmazta: · megtiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni folytatását · elrendelte a jogsértést megállapító jogerős és végrehajtható határozatának 60 napra történő nyilvánosságra hozatalát a Hatóság honlapján, valamint · 700.000 forint bírságot szabott ki.

 

  1. március