EBH/14/2006

EBH/14/2006

 

 

Rendvédelmi szerv hivatalos állományú beosztottja azzal a panasszal fordult a hatósághoz, hogy közvetlen felettese a továbbtanulása tárgyában előterjesztett munkaidő­kedvezményben való részesítését azért nem javasolta, mert gyermekgondozási segélyen volt és így őt anyasága miatt érte hátrányos megkülönböztetés. A panaszos azt állította, hogy döntése indokát felettese egy négyszemközti telefonbeszélgetés során sértő módon közölte vele.

 

A panasz alapján az Egyenlő Bánásmód Hatóság azt vizsgálta, hogy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban Ebktv.) rendelkezései alapján megállapítható­ e az egyenlő bánásmód követelményének megsértése. A Hatóság az ügyben egy személyes meghallgatást és két tárgyalást tartott, melyek során a kérelmezőn és az eljárás alá vont képviselőjén kívül az általuk indítványozott tanukat hallgatta meg, illetve dokumentumokat szerzett be.

 

A tanúvallomások alapján nem volt megállapítható, hogy a kérelmező és az eljárás alá vont személy között milyen tartalmú beszélgetés zajlott le, de ennek az egyenlő bánásmód követelményének megsértése megállapíthatóságának szempontjából nem volt jelentősége, ugyanis a munkaidő­kedvezmény kérdésében végső soron a munkahelyi vezető döntött, s ebben az ügyben ez a döntés a kérelmezőre kedvező volt, így az sem állapítható meg, hogy a kérelmezőt tényleges sérelem érte. Kétségtelen, hogy a közvetlen felettes támogatásának hiánya eredményezhette volna a munkaidő­kedvezmény elutasítását is, de az Ebktv. 8.§­a bekövetkezett sérelemhez köti az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének megállapíthatóságát. A Hatóság a konkrét ügyben kizárólag az összehasonlítható helyzetnek, mint tényállási elemnek a megismerése céljából vizsgálta a továbbtanulási kedvezményben részesítés gyakorlatát. Az eljárás során beszerzett továbbtanulási támogatásra vonatkozó kérelmeket tartalmazó szolgálati jegyek és az érintettek nyilatkozatai egybevetésével nem volt megállapítható, hogy a gyermekvállalás­ nevelés akár a támogató, akár a nem támogató szolgálati felettesi véleménynél meghatározó lett volna, illetve összefüggésben állt volna az illetők anyaságával, illetve apaságával, mint az Ebktv. által védett tulajdonsággal, ezért a hatóság a kérelmet elutasította.

 

  1. május 23.