EBH/134/2006

EBH/134/2006

 

Panaszosok beadványukban sérelmezték, hogy a Bank vidéki fiókja véleményük szerint azért utasította el a házuk felújítására benyújtott hitelkérelmüket, mert ők maguk cigány származásúak, és szomszédjukban is romák laknak. Állításuk szerint a bank az értékbecslés, valamint a hitelkérelem elbírálásának egész folyamata során származásuk egyben környezetük származása miatt diszkriminálta őket. Aggályosnak találták, hogy az értékbecslők első alkalommal érdemi becslés nélkül állapították meg és jelezték a bank felé az ingatlan túl alacsony értékét, második esetben pedig a kérelmezők költségén a becslést elvégezték, de a helyszíni tájékoztatásnak ellentmondva a bank felé már jóval alacsonyabb összegben jelölték meg a fedezetként figyelembe vehető értéket.

 

A Hatóság az ügyben a kérelmezőket, a kérelmezők által megjelölt tanút, az értékbecslőket, a banki ügyintézőt, valamint az eljárás alá vont bank jogi képviselőjét meghallgatta, a tényállás tisztázásához szükséges dokumentumokat beszerezte.

 

Az ügyben több alkalommal került sor tárgyalás tartására, a felek és a tanúk meghallgatása külön időpontban történt. Az okirati bizonyítékok beszerzése is csak többszöri próbálkozás után – és a felek mulasztásából akkor sem teljes körűen – valósulhatott meg.

 

A Hatóság a kérelmet elutasította, az alábbiakra hivatkozva:

 

A 14/2001. (III.9.) PM rendelet értelmében a hitelintézet fedezetértékelési szabályzata tartalmazza a fedezetek elfogadhatóságának, értékének, az értékesíthetőségnek, valamint hozzáférhetőségnek a megállapításához vizsgálandó szempontokat, továbbá a fedezetek értékelése során a hitelintézet által alkalmazott módszereket.

 

A Bank fedezetértékelési szabályzata értelmében az ingatlanokat értékük alapján „A”, „B” és „C” kategóriájúakra minősítik. Családi ház esetében a minimálisan elvárt hitelbiztosítéki érték 4.000.000,­Ft, mely érték alatt minden további vizsgálat nélkül elutasítják a hitelkérelmet.

 

Az első kifogásolt alkalommal az értékbecslők a banki gyakorlatnak megfelelően azért nem készítették el az értékbecslést, mert részletesebb felmérés nélkül is megállapítható volt, hogy a kérelmezők ingatlana a minimális hitelbiztosítási értéket nem éri el. A kérelmezők a lehetőség ellenére nem kértek sem a banktól felülvizsgálatot, sem független igazságügyi ingatlanszakértőtől értékbecslést.

 

A későbbi ismételt kérelmükre megrendelt második értékbecslés szerint a kérelmezők ingatlanának forgalmi értéke 3.600.000,­Ft, melyből a hitelbiztosítéki érték 2.880.000,­Ft. Az ingatlan így „C” minősítést kapott, „nem elfogadható fedezetnek” minősült. A kérelmezők hitelkérelmét a bank a szabályzatnak egyben a jogszabályoknak és a banki gyakorlatnak megfelelően utasította el.

 

A vizsgálat eredményeként a Hatóság megállapította, hogy a Bank részéről a hitelkérelem elbírálása objektív feltételek vizsgálata alapján történt, származás szerinti megkülönböztetés, diszkrimináció megvalósulását a meghallgatások, valamint a rendelkezésre álló dokumentumok alapján kétséget kizáróan bizonyítani nem lehetett.

 

  1. július 12