EBH/133/2006

EBH/133/2006

 

Kérelmező vidéki önkormányzat polgármesterének hátrányos megkülönböztetést megvalósító intézkedésére hivatkozással fordult a Hatósághoz. A panaszos házastársa a karácsonyi vásár idejére faházat bérelt az önkormányzattól. Állítása szerint 2006. december 18. napján sorrendben a közterület­felügyelet vezetője, a tér biztonsági szolgálatát ellátó cég tagja, valamint a mezőőr is a polgármester utasítására felszólította, hogy áruját pakolja be a faházba, és gépkocsijával álljon el a faház mellől. Állítása szerint e személyek más árushoz noha ők is tároltak árut a faházon kívül nem mentek oda, ezért Kérelmező szerint a fenti intézkedésekre megkülönböztető módon, egyfelől roma származása miatt, másfelől a polgármesterétől eltérő, nyilvánosan hangoztatott politikai véleménye miatt került sor.

 

A Hatóság az eljárás során tájékoztatást kért az eljárás alá vont polgármestertől.

 

Eljárás alá vont válaszához csatolta a Kérelmező és az önkormányzat között létrejött bérleti szerződést, amelyből kiderül, hogy az csak a faházra vonatkozott, faházon kívüli elárusítást nem tett lehetővé. Eljárás alá vont szintén csatolta több bérlő írásbeli nyilatkozatát, melyben kivétel nélkül megerősítik, hogy tudtak arról, hogy elárusító tevékenységüket kizárólag a faházból végezhetik, előtte árut nem tárolhatnak. A nyilatkozatokból kiderül az is, hogy amennyiben előfordult, hogy valamely másik bérlő a faházon kívül árusított, a vásár rendjére vigyázó személyek őt is felszólították, hogy pakoljon vissza a faházba. Fentiekre tekintettel a Hatóság megállapította, hogy eljárás alá vont nem sértette meg az egyenlő bánásmód követelményét, így a kérelmet el kellett utasítania.

 

  1. június 8.