EBH/125/2012

EBH/125/2012

 

A hatósághoz érkezett kérelemben panaszos azt sérelmezte, hogy egy felsőoktatási intézmény  akadályozni próbálja diplomaszerzését többek között úgy, hogy egy tárgyból nem engedik  vizsgázni. Kérelmező szerint ennek oka roma származása.

 

A felsőoktatási intézmény érdemi nyilatkozatában kifejtette, hogy álláspontja szerint a  kérelmező részére számos továbbhaladási lehetőséget biztosítottak annak ellenére, hogy  nemcsak adminisztratív, hanem szakmai követelményeket sem teljesített. Fentiek mellett az  oktatási intézmény nyitottságát fejezte ki, hogy panaszos tanulmányait folytathassa, a nem  teljesített tanegységeket felvehesse és az előírt követelményeket teljesíthesse. Az egyezség  megkötésére való nyitottságot kérelmező is jelezte.

 

Az egyezség szerint az oktatási intézmény vállalta, hogy a tanegységek lezárása  érdekében kérelmező „képzési-felnőttképzési szerződését” módosítja; a kollokviummal  záruló tanegységek teljesítését egyéni vizsgakurzussal, a gyakorlati jeggyel záruló  tanegységek teljesítését egyéni oktatói konzultációval biztosítja. A kérelmező vállalta,  hogy az őt terhelő tandíj mérséklése érdekében méltányossági kérelmet juttat el az  intézmény dékánjához, aki azt a belső szabályzat szerinti határidőn belül elbírálja.

 

A hatóság az egyezséget határozattal jóváhagyta.

 

 Határozat kelte: 2012. június 25.