EBH/123/2006

EBH/123/2006

 

A panaszosok kérelemmel fordultak az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt, mivel sérelmezték, hogy a Megyei Önkormányzat nem nyújt megfelelő anyagi támogatást az alapítványi fenntartású Általános Iskolának, mely sajátos nevelési igényű tanulókat oktatásával foglalkozik.

 

A hatóság vizsgálatot folytatott az ügyben, mely során a panaszosok visszavonták a kérelmüket, ezért az Egyenlő Bánásmód Hatóság az eljárását a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (Ket.) 31.§ (1) bekezdés c) pontja alapján megszüntette.

 

  1. augusztus