EBH/12/2005

EBH/12/2005

 

Egy vidéki kistelepülésen élő szociális gondozó és ápoló szakképesítéssel rendelkező roma asszony beadványában azt sérelmezte, hogy évek óta nem kaphat munkát - még közhasznú munkát sem - a helyi önkormányzatnál és intézményeinél, szerinte azért, mert a polgármester nem szereti a romákat. 2005.tavaszán kérelmező pályázott a polgármester által kiírt két szociális gondozói állás egyikére. Az állásokat nem roma személyek töltötték be. Kérelmező azt is kifogásolta, hogy amikor közhasznú munkát vállalt volna az önkormányzatnál, a polgármester a szociális gondozói tanfolyam délutáni képzéseire-heti két alkalommal-nem engedte el, szemben két nem roma önkormányzati dolgozóval, akik mindketten ugyanarra a képzésre jártak, mint kérelmező.

 

A település 1800 fős amelyből kb.800 fő a roma lakosság száma.

 

A Hatóság az ügyben két tárgyalást is tartott, amelyeken meghallgatta kérelmezőt, a polgár-mestert, a körjegyzőt, a cigány kisebbségi önkormányzat elnökét, és egy önkormányzati képviselőt. Beszerezte a szükséges iratokat a megyei Munkaügyi Központ illetékes kirendeltségétől, valamint együttműködött az IM Antidiszkriminációs Hálózat ügyvédjével.

 

A vizsgálat során a Hatóság megállapította, hogy kérelmező a polgármester által kiírt szociális gondozói állások tekintetében nem rendelkezett a jogszabályokban előírt felsőfokú végzettséggel. Így kinevezése jogszabálysértő lett volna. Ezt a tényt a kérelmező is elismerte.

 

A Hatóság megállapította továbbá, hogy a kérelmezővel azonos tanfolyamra járó két másik személy helyzete nem volt összehasonlítható kérelmezőjével, mert mindketten az önkormányzattal közalkalmazotti illetve munkaviszonyban voltak, és őket kötelezte a munkáltató a szakképesítés megszerzésére. Szemben kérelmezővel, aki közhasznú munkavégzésre jelentkezett, és a polgármesternek nem volt munkaidő-kedvezmény kiadási kötelezettsége vele szemben.

 

A Hatóság az eljárás során mindvégig arra törekedett, hogy egyezség jöjjön létre a felek között.

 

Nem fogadta el azonban a polgármester „látszat intézkedéseit”, hogy pl. az önkormányzat első embere levelet írt az iskola igazgatójának, a következő tartalommal: az azonos feltételekkel rendelkező pályázók közül kérelmezőt részesítse előnyben a megüresedő takarítónői állás betöltésénél. Az iskolai igazgató pedig közölte kérelmezővel, hogy nincs üres állás.

 

Az ügy végül is a Hatóság előtti egyezséggel zárult, mely szerint a polgármester kötelezettséget vállalt arra nézve, hogy

 

- kérelmezőt az önkormányzat a törvényes időtartamra közhasznú, közcélú munkára alkalmazza, amennyiben erre kerete (lehetősége) van

 

- esetleges munkanélküli segélyezése után a fentiek szerint ismételten alkalmazza a vonatkozó jogszabályok keretein belül

 

- elsősorban a képzettségének megfelelő munkakört ajánl fel kérelmezőnek

 

- kérelmező kérésére ajánlja más munkaadók felé egy esetleges munkavégzésre történő jelentkezés esetén.