EBH/117/2012

EBH/117/2012

 

Kérelmezők képviseletében egy jogvédő civil szervezet panaszt nyújtott be a hatósághoz. A kérelemben előadták, hogy panaszosokat 2011. június 17-én egy fővárosi szórakozóhely esti rendezvényére nem engedték be. A bejáratnál álló alkalmazottak tagsági kártyát kértek tőlük, amivel a kérelmezők nem rendelkeztek. Várakozás közben észlelték, hogy a többi vendéget tagsági kártya nélkül is beengedték, reklamálásukra azonban az alkalmazottak a „dress codra” és a „face controlra”  hivatkoztak a belépés megtagadásának indokául. Kérelmezők számára egyik érv sem volt hihető, mivel a többi vendég egyrészt klubtagsági igazolvány nélkül, másrészt hozzájuk  hasonló ruházatban gondtalanul bejutottak a szórakozóhelyre. Panaszosok azt valószínűsítették, hogy roma nemzetiséghez tartozásuk miatt tagadták meg belépésüket a szórakozóhely területére.

A hatóság több alkalommal hívta fel eredménytelenül nyilatkozattételre a szórakozóhely eljárás alá vont üzemeltetőjét. Miután emiatt a hatóság az eljárás akadályozásáért eljárási bírságot szabott ki, az üzemeltető nyilatkozatot tett, azonban csupán eljárási kérdésekről, érdemi kimentést nem terjesztett elő. A hatóság a nyilatkozatok, illetve a becsatolt bizonyítékok alapján az alábbiakat állapította  meg.

Az eljárás alá vont nem terjesztett elő értékelhető érdemi kimentést. A hatóság a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján megállapította, hogy a „dress codra” és „face controllra” hivatkozás kétséget hagy annak objektív mérceként való alkalmazhatósága felől, ugyanis a bizonyítékok alapján egyértelművé vált, hogy az eljárás alá vont beléptetést végző alkalmazottja önkényesen, felhatalmazás nélkül tagadta meg a kérelmezők beengedését.

A hatóság megállapította, hogy a szórakozóhely üzemeltetője megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, amikor roma nemzetiséghez tartozás alapján közvetlen hátrányos megkülönböztetést alkalmazott 2011. június 17-én a  szolgáltatást igénybe venni szándékozó kérelmezőkkel szemben.  

A hatóság az eljárás alá vontat az egyenlő bánásmód követelményébe ütköző magatartás jövőbeni tanúsításától eltiltotta, 1.000.000.-Ft bírság megfizetésére kötelezte, valamint elrendelte határozatának nyilvánosságra hozatalát  90 napra a hatóság honlapján.

A határozat nem jogerős, az eljárás alá vont azt keresettel támadta meg a Fővárosi  Törvényszék előtt.

Határozat kelte: 2012. május 22.