EBH/117/2006

EBH/117/2006

 

A panaszos kérelemmel fordult a Hatósághoz, sérelmezve, hogy lakóhelyének önkormányzata nem segít megoldani lakásával kapcsolatos problémáját. Kölcsönt vett fel lakásvásárláshoz, melynek törlesztő részleteit nem tudta fizetni, ezért kérelemmel fordult a helyi önkormányzathoz, hogy az ingatlant vásárolja meg, azonban az nem kívánt élni a felajánlott lehetőséggel, továbbá elutasította a felperes vissza nem térítendő támogatás iránt benyújtott kérelmét is. A panaszos roma származású, megítélése szerint az önkormányzat döntése, illetve a segítségnyújtás megtagadása sérti az egyenlő bánásmód követelményét, mert a nem roma származású családok hasonló helyzetben segítséget kapnak.

 

A Polgármester a Hatóság megkeresésére tájékoztatást nyújtott, mely szerint az önkormányzat a lakás megvételét anyagi helyzetére, az ingatlan korára, állagára, míg a vissza nem térítendő támogatás nyújtását az anyagi helyzetére való hivatkozással utasította el. Egyúttal nyilatkozott arról, hogy egy nem roma család is hasonló helyzetben kereste meg az önkormányzatot, és a kérelmet ebben az esetben is pénzügyi lehetőségek hiányában el kellett utasítani.

 

Az önkormányzat tájékoztatta továbbá a Hatóságot a panaszos és családja részére megállapított támogatásokról, továbbá, hogy egy korábbi önkormányzati kölcsön nagy részét még nem fizetett vissza és a képviselőtestület állásfoglalása szerint ameddig arra nem kerül sor, addig nem tudja támogatni az ügyüket.

 

A lefolytatott hatósági eljárás során kétséget kizáróan megállapítást nyert, hogy az Önkormányzat nem sértette meg az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy a felperes tulajdonában lévő ingatlant nem vásárolta meg, továbbá nem nyújtott vissza nem térítendő támogatást, mivel azonos tartalmú döntést hozott egy nem roma család ügyében is, a panaszos kérelme elutasításának ésszerű indokát adta, továbbá az önkormányzat döntése és a felperes roma származása között nincs ok­okozati összefüggés.

 

  1. július 12.