EBH/115/2006

EBH/115/2006

 

 

 

 

 

 

 A panaszos kérelemmel fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz az édesapja politikai okból történő el ítélése miatti kárpótlásra, nyugdíja rendezésére és jubileumi jutalma megítélésére, illetve ezeknek az illetékes állami szerveknél történő vizsgálatának kezdeményezésére vonatkozóan.

 

A hatóság tájékoztatta a kérelmezőt, hogy nem folytathat eljárást arra vonatkozóan, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) valamely jogszabályi rendelkezése sérti­e az egyenlő bánásmód követelményét, mivel az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 15.§ (6) bekezdése szerint nem vizsgálhatja az országgyűlés közhatalmi döntéseit és intézkedéseit, így azt sem, hogy a kérelmező fizetési besorolásánál hány év munkaviszonyt vettek figyelembe a törvény alapján, továbbá, hogy ez alapján jogosult lett volna­e a 30 és 35 éves jubileumi jutalomra is.

 

Az Ebktv. 2004. január 27­én lépett hatályba, ezért a hatóság nem végezhetett vizsgálatot a törvény hatálybalépését megelőző időszakra vonatkozóan, így a panaszos kérelmében előadott, 1993­ban és 1994­ben történt munkáltatói intézkedésekkel kapcsolatban.

 

Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1.§ b) pontja szerint jogszabály így a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény ­ alkotmányellenességének utólagos vizsgálata az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik, mely eljárást a 21.§ (2) bekezdése szerint bárki indítványozhatja.

 

A hatóság értesítette a kérelmezőt, hogy a kárpótlási igényével kapcsolatos kérelmet áttette Fővárosi Igazságügyi Hivatal Kárpótlási Irodájának további intézkedés céljából, mivel megállapította, hogy az ügy nem tartozik a hatáskörébe.

 

A hatóságnak a kérelmet el kellett utasítania, mivel a fent leírtak alapján nem volt hatásköre az ügyben eljárni.

 

  1. augusztus